Samenwerking tussen gebruikers en solution partners is een must


Column door Petra Claessen

Cocreatie en denken vanuit ecosystemen staan centraal in gesprekken die BTG (Branchevereniging voor ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers) voert. Zo ook in gesprekken met gemeenten. Zij staan aan de vooravond van een innovatieve revolutie.

Gemeenten en steden hebben te maken met allerlei uitdagingen en transities. Bestuurders moeten keuzes maken over essentiële onderwerpen zoals duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid en verdere digitalisering.

Door de huidige economische crisis, als gevolg van COVID-19, moet er bij het maken van keuzes soms afgeweken worden van de gebaande paden. Gemeenten zoeken naar slimme toepassingen om bijvoorbeeld de veiligheid van hun inwoners te borgen en inzicht te verkrijgen in bezoekersstromen. Ze willen regisseur worden van hun eigen gemeente. Tegelijkertijd worden burgers meer digitaal in alles wat ze doen en ze verwachten dat hun gemeente daarin meegaat. In al het handelen staat veiligheid voorop, zo ook de bescherming van persoonsgegevens.

De middelen om dat op een goede manier in te vullen, neemt in exponentieel tempo toe. Cloud computing is al langere tijd een belangrijke basis. Door Internet of Things worden ecosystemen verbonden, Artificial Intelligence maakt alles nog slimmer en 5G zorgt voor de connectiviteit die nodig is om dat alles goed en snel te laten verlopen. Ook op het vlak van security worden de uitdagingen steeds groter.

Voor gemeenten kan het lastig zijn om de juiste besluiten te nemen. Daarin voorziet BTG en regelt op vraag van gemeenten gesprekken voor een verdere oriëntering met toonaangevende solution partners (leveranciers van ICT/Telecom). Met de huidige ontwikkelingen rondom digitalisering in gemeenten is het cruciaal dat eindgebruikers – ambtenaren, CIO’s en bestuurders van gemeenten – openlijk hun vragen kunnen stellen en hun zorgen kunnen uiten richting deze solution partners.

En dat is wat wij met BTG en TGG faciliteren. BTG is dé brancheorganisatie voor ICT/Telecom voor gebruikers en solution partners in Nederland, met een staat van dienst van 35 jaar. Onze dochter TGG is de serviceorganisatie die voor diensten/services zorgt. Met BTG/TGG verbinden wij allerlei vraagstukken met betrekking tot ICT/Telecom met de markt in Nederland en daarbuiten.

Binnen BTG wordt kennis gedeeld en gehaald en dat doen we onder andere in de BTG Expertgroepen, waaronder de Expertgroep Smart Society. Onze expertgroepen zijn triplehelixnetwerken waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen uitdagingen aangaan om marktimperfecties op te lossen. Met de Expertgroep Smart Society hebben we het doel om gemeenten te ondersteunen in hun transformatie naar het worden van een smart city. Dat gebeurt onder andere door middel van een door ons recent ontwikkelde blauwdruk waarop een smart city kan worden gebaseerd. Want de kracht van samenwerkingen tussen gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven is enorm!

‘BTG building bridges in a digital environment’, is zo ook van toepassing voor en binnen gemeenten.

Petra Claessen
CEO BTG/TGG

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.