SCOREwater: slim omgaan met water


Door Katja Zweerus

De filosofie van de smart city berust voor een deel op de Sustainable Development Goals (SDGs), welke onder andere gaan over de leefbare stad. Het vergroten van de weerbaarheid van steden tegen de gevolgen van klimaatverandering en toenemende verstedelijking, en steden op deze manier leefbaar houden, is waar met name SDG 11 de focus op legt.

SCOREwater werkt naar een ‘water-slimme’ samenleving toe, waar het beheer van afvalwater, regenwater en overstromingen in de stad onder controle is. Cecilia Arocena, hoofd marketing bij SCOREwater en Future City Foundation: ‘Onze focus ligt op het ontwikkelen en testen van water-slimme digitale oplossingen en best practices om de veerkracht van steden te vergroten.’

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol; maak de echte future city’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.