Project: SCOREwater


Future City is partner van het project SCOREwater. Hierin werken we naar een ‘water-slimme’ samenleving toe, waar het beheer van afvalwater, regenwater en overstromingen in de stad onder controle is.

‘SCOREwater’ is een vierjarig Europees project, gestart in 2019. Hierin werken 14 partijen samen, verspreid over de steden Amersfoort, Barcelona en Gotenburg, om ICT-oplossingen te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om water- en klimaatproblemen inzichtelijk te maken.

Elke stad binnen het project heeft haar eigen focus. Zo ligt in Amersfoort de focus op het klimaatbestendig maken van de stad, zoals het voorkomen van overstromingen bij extreme neerslag. In Barcelona wordt data verzameld uit het riool, wat inzichten geeft over de gezondheid van de bevolking. Ten slotte Gotenburg, waar een methode wordt ontwikkeld om de waterkwaliteit bij bouwplaatsen goed te meten, waardoor vervuiling snel kan worden vastgesteld en aangepakt. De focus ligt op het ontwikkelen en testen van water-slimme digitale oplossingen en best practices om de veerkracht van steden te vergroten

Alle verzamelde kennis en data komen samen op een digitaal platform, welke toegankelijk zal zijn voor iedereen.

De EU-bijdrage komt uit het subsidieprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa, Horizon 2020: bijna € 5 mln. Totale projectkosten: bijna 5.8 mln.

Lees meer op de project website .


Benieuwd naar wat we tot nu toe bereikt hebben?  Download hier een overzicht van het eerste jaar (van de 4 ) van het project, of klik op de afbeelding.