Project: SCOREwater


Future City is partner van het project SCOREwater. SCOREwater werkt naar een ‘water-slimme’ samenleving toe, waar het beheer van afvalwater, regenwater en overstromingen in de stad onder controle is. De focus ligt op het ontwikkelen en testen van water-slimme digitale oplossingen en best practices om de veerkracht van steden te vergroten. Lees hier meer.