SCOREwater webinar 10 mei


Wat moet je met vervuilt regenwater op een bouwplaats? Hoe weet je als bouwbedrijf of gemeente überhaupt of regenwater vervuilt is? Hoe kunnen slimme toepassingen helpen om watervervuiling te meten en op te sporen? En hoe kunnen die data worden ingezet in slim watermanagement om vervuiling van water tegen te gaan? Deze vragen zullen aan bod komen tijdens het webinar op 10 mei van SCOREwater “Hoe watervervuiling op bouwplaatsen inzichtelijk te maken” na aanleiding van de casus Göteborg in het SCOREwater project. De resultaten van dit onderzoek zullen gedeeld worden door sprekers van de gemeente Göteborg en het Zweeds Instituut voor Milieuonderzoek (IVL).

Wanneer: 10 mei, 10:00-11:00 CEST (GMT+2)
Waar: Online
Kosten: Gratis
Taal: Engels

Future City is partner van het project SCOREwater. Hierin werken we naar een ‘water-slimme’ samenleving toe, waar het beheer van afvalwater, regenwater en overstromingen in de stad onder controle is.

Kijk voor het programma en meer informatie op de website van SCOREwater.