Doe mee aan de Digitale Samenleving Scriptieprijs en leer van talent


We leven in een bijzondere tijd. Onze samenleving technologiseert en digitaliseert in hoog tempo. Er ligt een datalaag over ons land. Die laag meet data, geeft ze door, analyseert en interpreteert. We zijn zo een internet of people in een internet of things geworden. En die verandering is minstens zo graag als de invoering van elektriciteit een eeuw geleden.

Direct aanmelden:

Klik hier als de pop-up niet opent.

Waarom meedoen aan de Digitale Samenleving Scriptieprijs?

  • Wilt u leren en begrijpen hoe internet en technologie uw gemeente verandert?
  • Daar op een gefundeerde manier een debat over kunnen voeren?
  • Concrete problemen in uw gemeente op een nieuwe – smart – manier beantwoorden?
  • Een netwerk opbouwen onder mede-gemeenten en het bedrijfsleven?
  • en daarbij laten inspireren door topstudenten uit heel Europa?

Doe dan mee aan de Digitale Samenleving Scriptieprijs voor Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

Topstudenten helpen gemeenten
Het komend jaar verbinden we de kennis van topstudenten uit Europa met de vragen van Utrechtse, Gelderse en Zuid-Hollandse gemeenten. En dat is een win-win. Want we zoeken antwoorden op de vragen die Gelderse, Utrechtse en Zuid-Hollandse gemeenten hebben over de smart city en we geven topstudenten de kans om hun thesis te toetsen aan uw praktijk.

Hoe verandert uw gemeente?
Technologisering verandert onze steden, dorpen, gemeenten. We zijn op dit moment allemaal met verbonden via mobiel internet. Met elkaar en met tal van sensoren om ons heen. Maar hoe gebeurt dat? Hoe verandert dat het leven in steden en dorpen? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wat is de rol van gemeenten en van de bestuurders en ambtenaren in die gemeenten hierbij? Kortom, wat betekent het nou concreet voor bijvoorbeeld de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Neder-Betuwe of Goeree-Overflakkee? Voor Zelhem, De Bilt of Katwijk? Voor Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Rotterdam of Nijmegen? Dat zoeken we uit tijdens de Digitale Samenleving Scriptieprijs.

Wat gaan we doen?
We zoeken Utrechtse, Gelderse en Zuid-Hollandse gemeenten die mee willen doen aan onze Digitale Samenleving Scriptieprijs. Met hen doorlopen we de volgende stappen:

STAP 1 Op 1 november trappen we Digitale Samenleving Scriptieprijs af met een speciaal event voor bestuurders en hun ambtelijk adviseurs. U wordt verwacht om 14 uur en we sluiten deze speciale dag af om 18 uur met een speciaal wethoudersdiner. Het programma voor wethouders concentreert zich tussen 16 tot 18 uur. Dit evenement vindt plaats in Ede.
Tijdens deze middag gaan we in op de vraag hoe digitalisering en technologisering uw gemeente verandert. Daarbij focussen we op de vraag wat wethouders én hun adviseurs moeten weten en doen. We richten ons daarbij op de ontwerpvraag (waarvoor we samenwerken met specialisten van de BNSP), op de harde techniek (wat moet u doen, wat is de ondergrens) en op de ethische en politieke dilemma’s. Het wordt een mooie middag met inspirerende sprekers en voldoende ruimte om zelf aan de slag en in discussie te gaan. Het exacte programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

STAP 2 U ontvangt na de Conference een vragenlijst waarmee we uw vraag rondom de Digitale Samenleving in kaart brengen. Deze input gebruiken we voor de tweede bijeenkomst. We vragen u de vragenlijst uiterlijk 22 november in te vullen.

STAP 3 De input van deze vragenlijsten verwerken we en gebruiken we als basis voor de tweede bijeenkomst op 29 november (van 14 tot 17 uur) in Amersfoort. Doel is dat we aan het einde van de sessie vijf vragen hebben geformuleerd die we uitzetten onder studenten in heel Europa.

STAP 4 We roepen studenten in heel Europa op om hun scriptie in te sturen als die een antwoord geeft op één van de vragen. Studenten mogen een al geschreven scriptie inleveren, maar we bieden hen (desgewenst) ook de gelegenheid af te studeren bij deelnemende gemeenten.

STAP 5 We stellen een jury samen met vertegenwoordigers uit het gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs. Zij kiezen in mei 2019 de winnaars per thema.

Hoe doet u mee?
U kunt zich eenvoudig aanmelden. Deelname kost 2500 euro (excl. btw) per gemeente. U krijgt daarop 1000 euro korting omdat uw provincie een deel van de aanloopkosten betaalt (dit aanbod geldt exclusief voor alle gemeenten in provincies Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland en in de Gooi- en Vechtstreek). U betaalt dus netto 1500 euro.  Aan alle evenementen kunt u deelnemen met 1 wethouder en 2 ambtenaren. De benoemde ondersteuning van de provincie is niet vrijblijvend. We verwachten dat u actief deelneemt aan de activiteiten. Alleen zo wordt de scriptieprijs een succes.

Als het voor uw wethouder niet mogelijk is om aan het gehele programma deel te nemen, dan kunt u dat aangeven en kan de wethouder alleen daar aansluiten waar de agenda dat toe laat. We raden wel aan om zoveel mogelijk aan het programma deel te nemen, zodat u de juiste kennis op doet. 

Aanmelden kan hier:

Klik hier als de pop-up niet opent.

Met wie doen we dit?
We organiseren deze scriptieprijs in samenwerking met de Provincie Utrecht, Provincie Gelderland en Provincie Zuid-Holland. Verder werken we samen met partners uit het bedrijfsleven, het onderwijs en natuurlijk met gemeenten.