Sensoren als informatiebron in de digitale stad


Door Linda ter Heerdt en Bert Beentjes

Door de digitalisering en technologisering verandert de hele samenleving. De fysieke leefomgeving wordt verrijkt met een digitale infrastructuur. Er ontstaat een digitale interactie tussen de fysieke leefomgeving en haar gebruikers. We weten veel over wat er zich in de leefomgeving bevindt, bijvoorbeeld vanuit de basisregistraties. We weten minder over wat er in de leefomgeving gebeurt. Sensoren kunnen deze informatieleemte vullen.

Sensoren zijn kunstmatige digitale zintuigen die de omgeving waarnemen en kenmerken daarvan meten. Zo worden data verzameld over het gedrag of de gevolgen van gedrag van bewoners en bezoekers van de stad. Bijvoorbeeld luchtkwaliteit, passantenstromen, verkeersbewegingen en geluidsniveaus worden gemeten. De sensoren hangen er vaak om maatschappelijk gedreven redenen, zoals doorstroming van het verkeer, slimme verlichting en veiligheid in uitgaansgebieden, maar ook om commerciële redenen, zoals wifi tracking.

Op basis van een compleet beeld van wat er zich in de ruimte bevindt en wat er gebeurt, kan effectiever worden bestuurd, gehandhaafd en ingericht. Zo krijgen we steeds meer grip op onze leefomgeving. Het sensorenregister ondersteunt de digitale stad door transparantie te bieden aan burgers en bedrijven, en maakt gebruik van de principes van de digitale samenleving. Vanuit de samenleving zijn er zorgen over de inzet van technologie en het verzamelen van persoonsgegevens. De plaatsing van sensoren maakt het onbehaaglijke gevoel bekeken te worden sterker. Bezoekers van de openbare ruimte hebben het recht te weten welke informatie er over ze verzameld wordt en mogen erop vertrouwen dat de sensorgegevens binnen de kaders van de wet- en regelgeving gebruikt worden.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.