Sensoren meten grondwaterstanden Schiedam


Waarom
De beheerder van Schiedam is op zoek naar nieuwe methoden om meetdata over grondwaterstanden in te winnen en te gebruiken. Dit past binnen de ambitie van Schiedam om ruimte te geven aan smart city oplossingen en actief in te zetten op data.

Hoe
Het meten van grondwaterstanden in 25 peilbuizen door middel van sensoren die kunnen werken met LoRa. De sensoren geven elk uur een meting door. De data wordt opgeslagen in het open data platform van Schiedam.

Wat
Het primaire doel is ervaring op doen met het geautomatiseerd bewaken en registreren van grondwaterstanden. Er is ook te leren of LoRa, sensoren en gateways breder gebruikt kunnen worden voor open data, Smart City en IoT-toepassingen. Het derde doel is data ontsluiten in de vorm van een dashboard. Tenslotte dient de data aangeboden te worden aan het publiek.

Fiware
Meetdata is beschikbaar op Fireware. Gebruik van ConCava,

Contact
Gemeente Schiedam, Roy Abdoelkarim (procesmanager riolering en stedelijk water), r.abdoelkarim@schiedam.nl

Klik hier als de pop-up niet opent.