Samen werken aan Digitale Technieken voor de Fysieke Leefomgeving – Showcase expeditie naar Deventer


Hoe zet je digitalisering en data in voor de stedelijke leefomgeving met een digital twin? En hoe zorg je ervoor dat iedereen daar dan (veilig) mee aan de slag kan?

Dit zijn een aantal van de grote vragen waar de bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties in Stadscampus de Kien in Deventer gezamenlijk aan werken. Je ontdekt tijdens deze showcase op 7 juni 2023 de digital twin van de Kien en ontmoet de mensen erachter. Aan de hand daarvan onderzoek je hoe jij aan de slag kunt gaan met data, zowel boven als onder de grond.

De Kien is de stadscampus van Deventer waar ondernemers van verschillende bedrijven en studenten samen optrekken in de digitale transitie. De digital twin van de Kien is tevens een van de showcases van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.


Hoe zet je digitalisering en data in voor het verbeteren van de stedelijke leefomgeving? En hoe zorg je ervoor dat iedereen de tool begrijpt? We gaan op zoek naar antwoorden op Stadscampus de Kien in Deventer!

Wil jij ervaren hoe je datagedreven werken en digitale technieken, zoals een digital twin, inzet voor de fysieke leefomgeving? Kom dan op 7 juni 2023 naar Deventer en doe mee met De Kien experience. Deze dag staat in het teken van inspireren, activeren en verbinden van kennis en kunde rondom digitale technieken voor de fysieke leefomgeving.

Onze enthousiaste dagvoorzitter Rik Zeeuwen neemt je deze dag mee door het programma. Met verschillende activiteiten en toonaangevende sprekers, zoals wethouder Liesbeth Grijsen, wethouder van de gemeente Deventer, activistische ondernemer Ruud Koornstra en Caspar de Jonge, programmanager bij het ministerie van IenW. En uiteraard ga je het gebied in met excursies en bezoeken aan de verschillende locaties in het gebied. Daar deelt De Kien haar lessons learned en opbrengsten van de projecten Digital Twin, Kienergy en de fysieke transitie naar een stadscampus. Uiteraard is er genoeg tijd om te netwerken en kun je ervaren hoe digitale technieken onze wereldbeelden vormen.

Meld je nu aan.

Programma

10.00 uur: Opening van het programma door dagvoorzitter Rik Zeeuwen

10.05 uur: Opening door Liesbeth Grijsen (wethouder gemeente Deventer)

10.15: Showcase De Kien – Stadscampus en digitale technieken fysieke leefomgeving

10.30: De stedelijke transformatie van De Kien met behulp en gebruik van Digital Twin

10.45 uur Korte toelichting vervolg ochtend

10:45 uur: Pauze

11.00 uur : Deelsessies:

Deelsessie 1: Energietransitie: Kienergy 

Data speelt een steeds centralere rol binnen bedrijven, gemeentes en ons persoonlijke leven. Maar hoe kan je data gebruiken voor een maatschappelijk doel? Bas Jan Kylstra (Topicus) en Erwin Bisschop (Inversable) nemen jullie mee in hoe zij data gebruiken om de warmtetransitie te versnellen binnen het platform Kienergy. Ze laten zien hoe zij hun data verzamelen, hoe deze data bewijst welke maatregelen werken (en welke niet) en hoe de data kan worden ingezet om mensen te motiveren. Hiermee maken ze met behulp data een positieve impact op de maatschappij!

Deelsessie 2: Digital Twin als fundament voor het integrale ontwerpproces van de fysieke leefomgeving

De Kien heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een datafundament voor een integrale digital twin*. Graag nemen we je mee in de mogelijkheden van integraal ontwerpen en de meerwaarde van een digital twin in de verschillende fases van ontwerp tot beheer. Welke kansen biedt dit voor jouw werkgebied en hoe kun je een opgave, zoals hittestress of wateropslag dan het beste in een proces vormgeven?

*Bekijk deze video om een impressie te krijgen van een Digital Twin.

 Deelsessie 3: Samenwerken aan een ‘Smart Bridge for the Future’

Een kijkje achter de schermen bij het project ‘Smart Bridge’ in de Kien. In de Kien werken we samen met gemeente, ingenieursbureaus en onderwijs (triple helix) aan de ontwikkeling van een nieuwe verbinding over de stadsgracht. Smart in deze fase is dat het samenwerken al helemaal vanaf het begin plaatsvindt. De resultaten van de opdrachten die de studenten onder begeleiding van de Kien partners uitvoeren zijn steeds de volgende stap in het proces. Tijdens deze sessie gaan we het gebied in. Aan de hand van een galerij loop je langs de analyse, visie en schetsontwerpen van de toekomstige slimme en duurzame verbinding.

12.00 uur: Lunch

13.15 uur: Lezing door Ruud Koornstra

14.00 uur: Paneldiscussie met o.a. Liesbeth Grijsen (wethouder gemeente Deventer), Caspar de Jonge (ministerie van IenW) en Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation)

14.30 uur: Pitchcarrousel met bedrijven die koploper zijn op gebied van datagedreven werken
15:15: Pauze
15.45: Deelsessies

Deelsessie 1: Grounded by data: Data, informatie en kennis voor klimaat in de Kien.

Data, informatie en kennis zijn het fundament voor effectief omgaan met klimaatverandering. In deze sessie zal Geert Roovers – lector Bodem en Ondergrond bij Saxion – je meenemen in de behoefte aan deze data, informatie en kennis. Samen met studenten van het Smart Sollution Semester van Saxion gaan we in deze interactieve sessie op zoek naar jouw behoefte aan data, informatie en kennis voor het omgaan met klimaatopgaven.

Deelsessie 2: Samen werken met data 

Digitalisering verandert onze wereld en datagedreven werken wordt steeds belangrijker. We moeten slimmer en effectiever werken om alle opgaven en transities aan te kunnen. Al was het maar omdat er onvoldoende mensen zijn om straks al dat werk te doen. Digitalisering vraagt niet alleen om verandering binnen organisaties, maar ook een andere samenwerking tussen die organisaties. Jan Willem Wesselink zal op het podium in gesprek gaan met sleutelfiguren uit de Kien met een uitgesproken visie op dit vraagstuk. Uiteraard gaan ze hier ook graag over in gesprek met de zaal. (geen max personen)

Deelsessie 3: Hackathon ‘Digital Twin meets Smart Bridge’ Deze sessie naar de Foyer (VR kan in de Brasserie de hele dag)

Met de informatie van de ochtend en inspiratie van de sprekers is het tijd om aan de slag te gaan. Hoe maken we de verbinding over de stadsgracht smart? Welke aspecten van ontwerp tot beheer en van gebruikersparticipatie tot omgevingsinformatie zijn waardevol om in de digital twin van de Kien te visualisatie voor verschillende doelgroepen? Tijdens deze brainstormsessie werken we multidisciplinair samen. Verschillende expertises en samen als bedrijfsleven, overheden en onderwijs. Jongprofessionals en ervaren senioren. Samen ga je aan de slag in deze sessie!

16:30 -17:30 Napraten onder genot van een drankje

Meld je aan als deelnemer

Datum en tijd: 7 juni 2023 van 9.30 uur – 17.00 uur.

Locatie: Stadscampus De Kien, Schouwburg Deventer, Leeuwenbrug 2, 7411 TJ Deventer.

Deze showcase maakt deel uit van het programma van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Wil je een overzicht van alle evenementen die vallen onder de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’? Klik hier.