Slim besturen en werken aan de toekomst moet je willen


Column door Wim van der Meer

Daar waar de kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving centraal staan, sluiten wij als Waterschap Vallei en Veluwe natuurlijk graag aan. Het meewerken aan het ‘verslimmen’ van steden, dorpen en regio’s om bij te dragen aan deze opgaven is dan ook vanzelfsprekend. Wij nodigen middels onze Blauwe Omgevingsvisie 2050, de BOVI2050, onze partners en omgeving uit om samen met ons te werken aan deze opgaven.

Water is overal en verbindt opgaven in het ruimtelijk economisch domein; data en technologie zijn hierbij ondersteunend en soms zelfs sturend. Juist om die reden wordt het gesprek bestuurlijk relevant, ook voor waterschappen. Een mooi voorbeeld is de klimaatopgave. Het gaat over water maar natuurlijk ook over ruimte, en hoe zorgen we dat beide hand in hand gaan? Dit vraagt slimme samenwerkingsvormen ondersteund met slimme technologie en data. Het integreren van maatregelen om een gebied klimaatbestendig te maken levert veel op. Ook kan het onvoorstelbare voorstelbaar worden gemaakt. Maar de weg naar de meest geschikte maatregelen en het uiteindelijk effect van deze maatregelen meten is complex. Het geïntegreerd en datagedreven ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en bijsturen van omgevingsbeleid gaat hierbij helpen.

Maar zijn organisaties en besturen hier klaar voor? Ten dele wel en de een meer dan de ander. De bureaucratie en bijpassende systemen zijn meer dan eens leidend en weinig wendbaar van aard. Data en informatie-uitwisseling wordt relevanter en meer dan eens zelfs verplicht. En dat is mensenwerk. De techniek staat morgen klaar, processen zullen snel volgen. Maar de mensen in die processen verliezen grip en zien de aard van hun werk wezenlijk veranderen. Geautomatiseerde processen nemen vaker werk uit handen en open data geven de maatschappij meer macht waardoor voor organisaties en besturen het gevoel kan ontstaan dat de ‘grip’ weg is. Dus naast ethiek moet het gesprek ook gaan over nieuwe grip, en misschien wel minder grip of andere grip. Met de Future City Foundation werken we op al deze lagen aan tooling die gaat helpen om deze transitie vorm te geven en te voeden. Op een moderne, slimme, veilige en verantwoorde manier. Slim besturen en daarmee werken aan de dag van morgen en aan de toekomst van komende generaties, dat moet je willen!

Wim van der Meer
CDO Waterschap Vallei en Veluwe

Fotografie: Sake Rijpkema

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.