Slim besturen gaat niet alleen over data


Column door Bert Beentjes en Linda ter Heerdt

De digitalisering van de samenleving verandert de manier waarop we leven, wonen en werken. Het hebben van de juiste informatie helpt om de juiste beslissingen te nemen. Vanuit het Kadaster dragen we hier graag aan bij. Door vastgoed- en geo-informatie integraal en van hoge kwaliteit ter beschikking te stellen, delen we binnen en buiten de overheid steeds meer data.

column-Kadaster-Bert-Beentjes-versie2

De geo-basisregistraties geven veel informatie over wat zich waar in Nederland bevindt. Deze is inmiddels deels in 3D beschikbaar. Door deze informatie aan andere registraties te koppelen, zoals het handelsregister, levert dit informatie op over wie wat waarvoor gebruikt. Daarmee ontstaat een completer beeld van de omgeving. Doordat gemeenten en het Kadaster samenwerken aan het ontwikkelen van een sensorenregister wordt dit beeld nog verder verrijkt met de actuele situatie ter plekke. Als bestuurder krijg je hiermee een steeds completer en actueler beeld van wat er zich in de omgeving afspeelt. In crisissituaties helpt dit om betere beslissingen te nemen. Bij het maken van beleid helpt dit om de juiste richting te geven en bij te sturen.

Hoe proactief kan een overheid zijn in de smart city van de toekomst? Kunnen we problemen oplossen voordat een burger deze meldt? Of nog beter, al helemaal voorkomen? Hoe kunnen we slim besturen in de toekomst? Slim besturen is onder andere de juiste data op het juiste moment gebruiken. Maar ook de menselijke maat behouden en ethische afwegingen maken. Wanneer willen we data bewaren en gebruiken en wanneer juist niet? Slim besturen is vooral die afweging samen met anderen maken. Met partners binnen en buiten de organisatie, samen met burgers en wetenschap. Zo ontstaan er betere oplossingen met meer draagvlak. Slim besturen gaat over de wijsheid óver data, in combinatie met de juiste overweging. Het gaat over mensen samenbrengen rond belangrijke vraagstukken om samen tot oplossingen te komen. Vaak helpen data daarbij om een gezamenlijk beeld van een situatie op te bouwen, om gevolgen tastbaar te maken, om het gesprek vorm te geven en feiten en fictie te scheiden. En aan die basis dragen wij graag bij.

Bert Beentjes                                           Linda ter Heerdt
Senior Advisor Strategy Kadaster          Innovation Lead Kadaster

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.