Project: Slim besturen


Hoe veranderen digitalisering en technologisering de manier waarop bestuurders en hun directe ambtelijke adviseurs te werk gaan? Daarover gaat het project ‘Slim besturen’. Want digitalisering dringt zich momenteel op aan bestuurders. Zo geven bijvoorbeeld digital twins en andere data-analyse tools geven ons veel inzicht in hoe een (deel van een) gemeente of provincie er voor staat. Maar wat betekenen die inzichten voor het omgevingsbeleid? Hoe verandert dit de manier waarop beslissingen worden voorbereid en genomen? Dat onderzoeken we samen in het project ‘Slim besturen’. Het resultaat schrijven we op in een boek dat we in februari 2021 presenteren. En daar kunt u aan meedoen.

Bestel hier het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad’

Context en doel

Er zijn veel bedrijven bezig met het ontwikkelen van producten die data kunnen visualiseren in een stedelijke context, die kunnen analyseren en kunnen voorspellen wat de effecten zijn van ingrepen. Dit worden digital twins genoemd en het gebruik ervan kan leiden tot realtime omgevingsbeleid. Deze technische ontwikkelingen gaan snel en dat is ook niet zo raar, meer inzicht kan leiden tot beter onderbouwde beslissingen en zo tot een beter beleid.

Maar hoe verandert deze overvloed aan inzicht de manier waarop beleid wordt gemaakt en beslissingen worden genomen? Leidt het tot een andere rol van de overheid? Wat is de impact daarvan op ambtenaren en bestuurders? Kan deze vorm van digitalisering helpen de verkokering binnen overheden te doorbreken?  En hoe verandert dat weer de rol en positie van burgers?

En als we dat weten, hoe moeten we producten zo (verder) ontwikkelen zodat ze goed aansluiten bij de wensen en behoeften van overheden en uiteindelijk van burgers? Hebben we daarbij technische standaarden en uitgangspunten nodig en zo ja, welke zijn dat? Kunnen we dit koppelen aan de ontwikkelingen binnen het DSO (digitaal stelsel omgevingswet)?

Het komend jaar zoeken we antwoorden op deze en vergelijkbare vragen. Kortom, we denken na over hoe digitalisering en technologisering de bestuurskunde en politiek veranderen.

Netwerk

Om dit te onderzoeken, organiseren we een maandelijks bijeenkomsten. Dat doen we samen met onze premium partners (Gemeente Amersfoort, Civity, DHM Infra, ELBA\REC, Kennedy Van Der Laan, Gemeente Sittard-Geleen, VodafoneZiggo) en met de provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht en het Kadaster. Deze bijeenkomsten organiseren we zowel online als offline en zijn soms alleen voor de partners en soms ook voor anderen toegankelijk. Zo ontstaat een netwerk van partijen die geïnteresseerd is in deze ontwikkeling.

 

Wat gaan we doen

We zetten een netwerk op waarmee we samen de kennis ontwikkelen die we presenteren in een boek. Het schrijven van het boek gebruiken we dus als proces om kennis te ontwikkelen.

Het heel project bestaat uit 3 fases:

 • Tot de zomer onderzoeken we samen hoe besluitvorming en -name veranderden en wat de principes daarachter zijn. Die zoektocht begint breed en maken we daarna zo concreet mogelijk.
 • In de zomer schrijven we samen met het boek. Daaraan mag elke partner een bijdrage leveren.
 • In het najaar presenteren we het boek en presenteren we de vervolgstappen.

Gedurende de tien maanden dat het proces duurt, organiseren we elke maand minimaal één evenement. Zo houden we ons netwerk actief en betrokken. We organiseren daarbij events die exclusief zijn voor de partners, maar ook events die open zijn voor het publiek. Ook organiseren we tenminste twee bijeenkomsten exclusief voor bestuurders en twee voor burgers en burgerinitiatieven.

Het product

Dit leidt er toe dat we samen een boek schrijven over deze vragen. Dit willen we in het najaar 2020 presenteren. Deelnemers aan het project denken samen na over de inhoud van het boek en dat doen we tijdens de genoemde evenementen. Projectpartners kunnen ook content aanleveren voor het boek. Dat is niet verplicht, maar vergroot natuurlijk wel de betrokkenheid en levert daardoor meer op in kennisontwikkeling en zichtbaarheid.

Wat levert het op?

 • Als projectpartner van Future City word je onderdeel van een actief publiek-privaat-netwerk van koplopers op het gebied van digitalisering en technologisering de stad.
 • Dat netwerk onderhouden en activeren we vanuit Future City.
 • Je draagt daar met je eigen organisatie aan bij en je krijgt het podium om dat te vertellen aan de rest van de wereld.
 • Je ontwikkelt daarop kennis die je direct in je eigen organisatie kan toepassen.
 • Je profiteert van de redactionele-marketing-waarde van het boek zelf en de communicatie die daaromheen wordt gegenereerd.
 • En dat alles op een ontspannen en leuke manier.

Welke bijdrage vragen we?

 • Een projectpartnership kost tussen de 7500 en 12500 euro (excl. btw). Je mag zelf bepalen welk bedrag je bijdraagt. Zo verdelen we de lasten tussen partners naar draagkracht. Als je het lastig vindt om te kiezen, maar wel aangeeft partner te worden, gaan we uit van een bijdrage van 9000 euro.
 • Daarnaast hopen we dat je actief bijdraagt aan de bijeenkomsten en zullen we je ook actief betrekken bij de organisatie daarvan.
 • En je mag artikelen schrijven in het boek. Dat is natuurlijk niet verplicht.
 • Eigenlijk is het simpel: we delen de kosten en de inspanningen. Daarbij is een financiële bijdrage onvermijdelijk. Maar als je er echt wat uit wilt halen, moet je er ook tijd in stoppen.

Over de Future City Foundation

De Future City Foundation is een ‘movement of communities’. Wij verbinden professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar om samen van regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezonder leefomgeving, zoals bedoeld in Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en conform onze Europese democratische waarden.

We denken dat een efficiënte, inclusieve en succesvolle samenwerking tussen overheden, bedrijven en technologieprofessionals kan bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van regio’s, steden en dorpen.

Wij geloven in een diepgaande, open, democratische samenwerking en co-creatie met verschillende groepen, waardoor we kunnen innoveren op een manier die anderen niet kunnen. www.future-city.nl

Neem voor meer informatie contact op met Jan-Willem Wesselink via 0628638426 of jan-willem@future-city.nl of met Tom Willebrandts via 0652535583 of tom@future-city.nl.