Smart City Bouwbesluit follow-up tijdens We Love Public Space Festival


Denk 8 juni mee over het Bouwbesluit voor de Smart City tijdens het We Love Public Space Festival. Jan-Willem Wesselink, kwartiermaker van de Future City Foundation en mede-initiator van het Bouwbesluit voor de Smart City, geeft een lezing over wat we precies aan het doen zijn en organiseert een sessie waarin ook u mee kunt denken over welke regels en kaders de slimme stad nodig heeft. 

Bouwbesluit voor de Smart City
Op 8 juni tijdens het We Love Public Space Festival in Rotterdam kunt u bijdragen aan het Bouwbesluit voor de Smart City. In het Bouwbesluit voor de Smart City dat de Future City Foundation schrijft gaan we uit van het door het Rathenau Instituut opgestelde rapport ‘Opwaarderen, Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’, waarin zeven publieke waarden worden genoemd die worden vertaald naar de stedelijke context: veilige technologie, privacy, inzicht in techniek, autonomie, rechtvaardigheid, machtsevenwicht en menselijk waardigheid. Per publieke waarde onderzoeken we welke wetgeving al bestaat en welke bestuurlijke afwegingsruimte er mogelijk is voor het zowel het fysiek, sociaal als economisch domein. Voor een aantal van de onderwerpen die het Rathenau beschrijft, bestaat al regelgeving. Waar dat niet zo is, moeten we de uitgangspunten voor regelgeving formuleren. Vervolgens zoeken we naar de bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeenten. De vraag is daarbij waar de grenzen liggen. Wat is veel en wat is weinig? En hoe meet je dat? Waar druk je het in uit? Daarover organiseren we het debat. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe het Bouwbesluit onderdeel kan worden opgenomen in de Omgevingswet. Mag bijvoorbeeld privacy worden vergeleken met milieuwaarden als fijnstof of met externe veiligheid? Daarover gaan we in gesprek met de deelnemers tijdens deze sessie.

We Love Public Space Festival
Publieke ruimte is de spiegel van de samenleving. Het is de plek waar onze dagelijkse culturele uitwisselingen plaatsvinden. Het is de plek waar we elkaar ontmoeten, eten, spelen, feesten, demonstreren en soms botsen. Tijdens het We Love Public Space Festival (WLPS) vieren we de publieke ruimte en iedereen die professioneel betrokken is bij de openbare ruimte. Het doel van het festival is het faciliteren van een open gesprek tussen stadmakers die zich bezighouden met de openbare ruimte. Kijk voor meer informatie op www.welovepublicspace.com.