Smart City Next – Workshop ‘Een slimme stad, zo doe je dat’


Op 27 september is Jan-Willem Wesselink, programmamanager van de Future City Foundation, aanwezig bij het Smart City Next event in Dordrecht. Hij geeft hier een interactieve workshop over de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Datum & Tijd: 27 september, 13.35 – 14.15 uur.

Locatie: Dordrecht 

Over Smart City Next

Langzaam maar zeker moeten we onze weg weer vinden na deze periode die het uiterste heeft gevergd van onze samenleving. De crisis naar aanleiding van de COVID-19 pandemie heeft ervoor gezorgd dat maatschappelijke opgaven meer onder druk staan dan ooit.

De focus ligt op een duurzaam economisch herstel. Hoe zorg je dat je een economisch sterke, inclusieve, duurzame en toekomstbestendige gemeente wordt? Hoe kun je met behulp van slimme oplossingen een optimale en veerkrachtige leefomgeving creëren voor je burgers?

Hoofdopgaven zoals duurzame verstedelijking, de energie- en mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie en de woningbouwopgave moeten aangepakt worden. Om dit effectief te kunnen doen is een integrale aanpak noodzakelijk waarbij digitale oplossingen in grote mate bij kunnen dragen. Zo creëren we een economisch sterke, inclusieve, duurzame en toekomstbestendige (informatie)samenleving.

Tijdens het event wordt ingegaan op de uitdagingen die spelen. Hierbij zijn er drie belangrijke thema’s:

  • Kansen voor de economie: we zetten in op een duurzame economische ontwikkeling. Hoe kunnen we gebruik maken van geleerde lessen en zorgen dat we van de crisis een transitie maken?
  • Ethiek en sociale inclusie: hoe bouwen we samen, door iedereen te betrekken, een veerkrachtige, toekomstbestendige samenleving? Waarin leefbaarheid en veiligheid voorop staan.
  • Hoe organiseren we dit? Hoe maken we het concreet? Door samen te werken, op te schalen en gebruik te maken van digitalisering en nieuwe technologieën kunnen we krachtige stappen zetten.

Op 27 september gaat men aan de slag om ervaringen uit te wisselen en te leren van concrete voorbeelden. Vanuit slimme gemeenten, maar ook slimme regio’s. De focus ligt op de praktijk en het bieden van concrete handvatten om zelf morgen aan de slag te gaan. Ook buitenlandse collega’s worden hierbij betrokken. Zij hebben immers in veel gevallen te maken met dezelfde uitdagingen. Tijdens virtuele werksessies wordt samen met hen op zoek gegaan naar oplossingen.

Meer weten over het programma? Op de site van Smart City Next vindt u meer informatie.

Over de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke instrumenten hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Waarmee we de leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten en onze democratische waarden kunnen borgen. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we die instrumenten.

Meer informatie over de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ vindt u op www.citydealslimmestad.nl/.