Smart city: ook als je woont in een boerderij en je eigen haardhout hakt?


Misschien niet het eerste waar je aan denkt bij smart city, maar toch, kan het wel? Of wordt dan je vuilnis dan niet meer opgehaald omdat je kliko niet smart genoeg is? Wordt de weg niet meer onderhouden omdat Google het niet rendabel vindt er sensoren in aan te brengen? En kan je niet meer naar de buurtsuper omdat Facebook te weinig data kan genereren voor een efficiënte bevoorrading? De boerderij staat symbool voor een bredere vraag: Wie bepaalt in de smart city wat er voor wie, wel en niet beschikbaar is?

Bestuurders, beheerders en ontwerpers bepalen, historisch gezien, via beleid, hoe we onze samenleving en leefomgeving inrichten. Een omgeving waarin we gelukkig zijn door ons veilig en verbonden te voelen. Waar we gezond zijn. Waar we over de noodzakelijke voorzieningen beschikken. Een omgeving die voor iedereen is. De inpassing van technologie – de slimme stad – is een nieuwe dimensie in dat beleid. Tot nog toe lijken technologische toepassingen niet voort te vloeien uit een duidelijk gekozen beleid. In hoeverre zijn de reeds bestaande toepassingen een strategische keuze geweest richting een gewenste samenleving en leefomgeving?

Het debat over de gewenste leefomgeving moeten we blijven voeren. Het vaststellen van beleid vereist het maken van afwegingen. Afwegingen op basis van feiten, data maar bovenal ook moreel besef. Dit creëren we door in debat te blijven. Het boek Smart & Leefbaar van Future City Foundation faciliteert dit debat. We zijn in gesprek met bestuurders, beheerders en ontwerpers over de mogelijkheden en wenselijkheden van de technologie. We moeten iets vinden over de kaders waarbinnen de technologieën toegepast kunnen, mogen of juist moeten worden. Hoe de smart city voor iedereen is en hoe dystopische scenario’s worden vermeden. Bij DHM houden we ons bezig met de leefomgeving. De vragen zijn niet nieuw, de prominente rol van technologie is een nieuwe dimensie. Als Future City-partner omarmen we dit initiatief. We weten uit ervaring hoe belangrijk het is om vanuit visie, beleid en kaders de leefomgeving vorm te geven. Met Future City gaan we ook daadwerkelijk met de toekomst aan de slag.

Rick Pakkert

Operationeel directeur bij DHM Infra, partner van de Future City Foundation

Deze column komt uit het boek ‘Smart & Leefbaar – Belangen borgen in de digitaliserende gemeente’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.

Wilt u in 1 dag alles over data, ontwerp, beleid en ethiek? Kom dan woensdag 26 juni 2019 naar het seminar ‘Smart & Leefbaar’ in Amersfoort. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.