‘Smart city wordt smart society – Wie is het slimst?’


Of je in de stad werkt, woont of ervan je vrije tijd geniet, je wilt een schone stad. Een stad die veilig voelt. Een stad die je dient in wat je ook doet, hoe oud of hoe jong je ook bent. Zodat je veilig over straat kunt. Je langer zelfstandig thuis kunt wonen. Zou dat niet geweldig zijn?

Elke stad heeft zijn eigen karakter en bijzonderheden. De stadsbewoners hebben elk hun eigen gewoontes en wensen. Daar moet je zuinig op zijn. Elke stad kan altijd ‘bereikbaarder’ en ‘beleefbaarder’ worden, voor iedereen die er verblijft. Dit vereist beleid. En voor beleid is een visie nodig. Echter, visie over smart city is niet eenvoudig. Of toch?

Centraal in de smartcityvisie staan de behoeften en verlangens van de mens, hierop wordt ingespeeld met data verzameld door smart technologies. Met een toenemende stroom aan data groeien we steeds meer naar een smart society. Een concept dat verder gaat dan de thematiek van de smart city, smart building, smart home of smart mobility. Een maatschappij die in haar geheel smarter wordt, gedreven door verzamelde data.

De digitale stad is voor iedereen en het succes ervan berust op het bereiken van genoeg mensen. Daarmee is de juiste smartcitystrategie een kritieke succesfactor en een drijvende kracht achter het vormgeven van de toekomst. Daarbij gaat het niet alleen om enkelvoudige toepassingen, maar om de informationele waarde van data die in een breder perspectief wordt ingezet om processen en diensten te optimaliseren. Vanwege het verbinden, stimuleren en creëren van concrete oplossingen sluit KPN aan bij Future City.

Hoe de stad van de toekomst er exact uitziet, weten we nu nog niet helemaal. Daarvoor gaan ontwikkelingen te snel. Dat data echter een cruciale bijdrage gaan leveren aan een toekomst die gemakkelijker en overzichtelijk wordt voor iedereen, is onvermijdelijk.

Jean-Pierre Beunen
Programma Director KPN Smart Society

Wilt het hele magazine lezen? Klik dan hier, of bestel uw eigen (papieren of digitaal) exemplaar:

Geen pop-up? Klik dan hier.