Invulling Smart x Groen sessies


Vanaf september 2020 starten we met Smart x Groen. We organiseren verschillende sessies en gaan we een ‘data summerschool’ organiseren. De tussenresultaten presenteren we op de Nationale Groendag 2020 in Oss op 15 oktober.

  • Sessie 1 | aftrapbijeenkomst, ophalen verwachtingen
  • Sessie 2 | Afbakening van de casestudies
  • Nationale Groendag | Donderdag 15 oktober | presentatie resultaten
  • Sessie 3 | Datasets & datawijsheid
  • Sessie 4 | Ecologie
  • Sessie 5 | onderwerp nader in te vullen
  • Data-summerschool | data volgen
  • Sessie 6 | terugkomdag summerschool + next steps

Case studies

Een belangrijke stap in het project is de afbakening van de zogenoemde ‘case studies’. Deze case studies fungeren als proeftuin binnen het project. Het is in ieders belang dat de uitkomsten te repliceren in andere gebieden. Daarom is er voor de case studies gekozen voor een binnenstedelijk gebied, het Soesterkwartier in Amersfoort, en een buitengebied in Apeldoorn. Dit wordt, in overleg met de partners, nog uitgebreid met twee andere gebieden. Een buitengebied en een binnenstedelijk gebied. Dit brengt het aantal case studies op vier.

Datasets

Voor elk van de vier gebieden halen we zo veel mogelijk datasets op. De deelnemers aan het project worden geacht om een actieve bijdrage te leveren aan het beschikbaar stellen van datasets van deze gebieden. Daarnaast zal er gebruikt worden gemaakt van datasets die publiekelijk toegankelijk zijn. Er zal gebruik worden gemaakt van datasets die relateren aan de:  ondergrond, flora, fauna en luchtkwaliteit, sociale demografie en gezondheid. De verschillende datasets worden over elkaar gelegd tijdens de ‘data summerschool’, waarbij nieuwe toepassing worden uitgewerkt.

Met dit project ‘halen we het ecosysteem uit elkaar’ door niet alleen naar het geheel te kijken, maar juist in te zoomen op individuele elementen. In dit project doen we dat met datasets. Er zijn heel veel datasets beschikbaar, maar elk van de datasets representeert maar een klein onderdeel van het hele ecosysteem. Wij duiken het ecosysteem in op het niveau van de individuele dataset, zo kunnen we losse elementen van het ecosysteem bekijken. Een geïsoleerde dataset zegt echter weinig. Daarom bouwen we het ecosysteem laag voor laag, dataset voor dataset op. De overlappende datasets zullen ons nieuwe inzichten geven in het ecologische systeem. Deze inzichten kunnen leiden tot nieuwe tools en handelingsperspectieven.

Wat gebeurt er als we die datasets combineren om zo meer inzicht te krijgen en hopelijk tot nieuwe oplossingen te komen? Als we dataspecialisten smart x groen laten gaan? Dan kunnen we ontdekken welke soort op welke locatie het meest effectief is. Zodat mensen met een tuin of gemeenten met een park of laan weten welke soort ze waar moeten planten om echt bij te dragen aan het behoud van planten, dieren, insecten en alles wat daar tussen zit.

Data-summerschool

Tijdens de driedaagse data-summerschool gaan de deelnemers in teams aan de slag met de vraag hoe ze de datasets kunnen combineren waarmee biodiversiteit is te voorspellen. We creëren een unieke pressure-cooker-situatie. Hieraan kunnen maximaal 30 mensen meedoen in teams van maximaal 5 personen. De teams moeten zijn samengesteld uit inhoudelijke professionals en dataspecialisten. Hierbij werken we samen met de mensen van het Kennislab voor Urbanisme dat veel ervaring heeft met de organisatie hackathons en summerschools.

De data-summerschool organiseren we in het najaar. Exacte data volgen binnenkort. De resultaten verwerken we vervolgens tot open datasets die we delen met de wereld die daar producten op kan maken. Zodat we vaart maken. Dit willen we in november 2020 presenteren op de Smart City Expo in Barcelona. We maken er ook een publicatie van en zoeken daarmee de media. Ook denken we daarbij na over producten waarin we de datasets gebruiken

Deelnemers aan het project denken samen na over de inhoud van de data-summerschool en dat doen we tijdens de genoemde evenementen. Projectpartners kunnen ook datasets aanleveren. Dat is niet verplicht, maar vergroot natuurlijk wel de betrokkenheid.


Meedoen? Er zijn nog plaatsen beschikbaar! Meer hierover horen? Neem dan contact op met Jan-Willem Wesselink via 0628638426 of jan-willem@future-city.nl.