Smart x Groen vraagstelling


Een van de grootste problemen die er zijn op deze wereld, is de afname van de biodiversiteit. Daarbij is het ingewikkeld dat we niet zo goed weten hoe ecosystemen en biodiversiteit precies in elkaar zitten. Wat in ieder geval niet bevorderlijk is voor de biodiversiteit in de Nederlandse steden is de verstening. Dit geldt niet alleen voor de publieke ruimte, maar ook in veel tuinen is tegenwoordig nauwelijks meer iets groens te vinden. Wat zou het betekenen voor de biodiversiteit wanneer de stenen eruit zouden gaan en plaatsmaken voor groen? Wat moet er eigenlijk in de plek voor komen?

In het project Smart x Groen zoeken vinden de Stichting Steenbreek en de Future City Foundation elkaar in de zoektocht naar antwoorden op de vraag:

Hoe kunnen we door middel van data  het (stads-)ecosysteem beter inzichtelijk maken. Zodat we gericht, op straatniveau, de  biodiversiteit  kunnen begrijpen en versterken.


Data

 • Welke datasets hebben we nodig?
  • Gezondheidsdata
  • Sociaal demografisch)
  • Ondergrond/ bodem/ vervuiling
  • Water/ droogte
  • Hitte
  • Flora
  • Fauna
  • Luchtkwaliteit
 • Welke datasets kunnen we met de partners binnen Smart x Groen boven tafel krijgen?
 • Op welke schaal willen we iets zeggen?

Inzichtelijk maken

 • Hoe kunnen we de data in zo’n format krijgen dat het onderling vergelijkbaar is?
 • Welke tools bestaan er al voor:
  • Planten in je tuin
  • Biodiversiteit
  • Verstening

Biodiversiteit

 • Wat verstaan we onder biodiversiteit binnen dit project?
 • Wat zijn de lessen uit het verleden die we mee moeten nemen?
 • Wat is het beleid van de gemeenten m.b.t. biodiversiteit?

Begrijpen

 • Hoe kunnen we de data op waarde schatten (datawijsheid)
 • Wat mag je doen m.b.t. privacy

Versterken

Wanneer we de data hebben, deze op waarde weten te schatten, inzichtelijk maken en relateren aan bestaande benaderingen, dan kan er de stap worden gemaakt naar het handelen.

 • Welke tools kunnen er worden ontwikkeld tijdens de summerschool?
 • Welke belangen zijn er, wie wil wat ontwikkeld hebben?

Er zijn nog plaatsen beschikbaar! Meer hierover horen? Neem dan contact op met Jan-Willem Wesselink via 0628638426 of jan-willem@future-city.nl.