Project: Smart x Groen


Een van de grootste problemen die er zijn op deze wereld, is het teruglopen van de biodiversiteit. Ingewikkeld daarbij is dat we niet zo goed weten hoe ecosystemen en biodiversiteit precies in elkaar zitten. Hoe planten en dieren zich tot elkaar verhouden. Waarom aan de ene kant plagen ontstaan en aan de andere kant soorten uitsterven. In het project Smart x Groen zoeken we de oplossing in data-analyse. We zetten een netwerk op dat de vragen hiertoe formuleert en organiseren een hackathon om die vragen uit te zoeken.

In een ecosysteem hangt alles met elkaar samen. We weten daarbij veel over het gedrag van individuele soorten. We weten ook dat die soorten op elkaar reageren, met elkaar communiceren of elkaar juist uit de weg gaan. Dat ze van elkaar afhankelijk zijn. En dat de kracht van het systeem afhankelijk is van een goede balans. Maar in ons deel van de wereld, in onze steden en ons ommeland, hebben we die balans verstoord door huizen te bouwen, wegen, weilanden, parken. Met een ongekende soortensterfte als gevolg.
Om dat tegen te gaan moeten we het systeem beter begrijpen, zodat we het gericht kunnen herstellen. Dat proberen wij door data-analyse. Want er zijn veel data datasets over bomen, insecten, vogels enzovoort. Als we datasets combineren om zo meer inzicht te krijgen en hopelijk tot nieuwe oplossingen te komen? Als we dataspecialisten smart x groen laten gaan? Dan kunnen we ontdekken welke soort op welke locatie het meest effectief is. Zodat mensen met een tuin of gemeenten met een park of laan weten welke soort ze waar moeten planten om echt bij te dragen aan het behoud van planten, dieren, insecten en alles wat daar tussen zit.
Op basis van die dataset kunnen we bewoners van de stad advies geven over wat het beste is voor haar of zijn tuin. En kunnen gemeenten een mooi uitgebalanceerd beplantingsplan maken, bepalen waar ze nestkasten moeten ophangen en insectenhotels moeten bouwen.
Trouwens, daarbij willen we ook kijken naar de effecten van flora op het urban heat effect, wateropvang en andere klimaatuitdagingen. En we kijken niet alleen naar biodiversiteit binnen de bebouwde kom, maar ook daar buiten. Want niet alleen in de stad is soortensterfte een probleem, in het ommeland net zo goed.

Netwerk: We willen de wereld van de techniek koppelen aan de wereld van groen, blauw, biodiversiteit en klimaat. En dus zetten we een netwerk op van bedrijven, overheden, wetenschap en andere organisaties. We werken daarbij samen met het netwerk van de Stichting Steenbreek. Maar we zoeken ook partners in Nederland en de rest van Europa die we op een actieve manier met elkaar verbinden. Partijen die al interesse hebben zijn Civity, DHM Infra, ELBA\REC, Kennedy Van Der Laan, VodafoneZiggo, Stichting Steenbreek, gemeente Amersfoort, gemeente Apeldoorn, Husqvarna.

Ons doel is om samen een hackathon te organiseren over deze vragen. Tijdens de driedaagse hackathon gaan de deelnemers in teams aan de slag met de vraag hoe ze de datasets kunnen combineren waarmee biodiversiteit is te voorspellen. We creëren een unieke pressure-cooker-situatie. Hieraan kunnen maximaal 30 mensen meedoen in teams van maximaal 5 personen. De teams moeten zijn samengesteld uit inhoudelijke professionals en dataspecialisten. Hierbij werken we samen met de mensen van het Kennislab voor Urbanisme en The Mothership die veel ervaring hebben met de organisatie hackathons en summerschools.

De hackathon houden we in of vlak na de zomer. De resultaten verwerken we vervolgens tot open datasets die we delen met de wereld. Zodat we vaart maken. Dit willen we in het najaar 2020 presenteren tijdens de Smart City Expo in Barcelona of een ander passend evenement. We maken er ook een publicatie van en zoeken daarmee de media. Ook denken we daarbij na over producten waarin we de datasets gebruiken.

Deelnemers aan het project denken samen na over de inhoud van de hackathon en dat doen we tijdens de genoemde evenementen. Projectpartners kunnen ook datasets aanleveren. Dat is niet verplicht, maar vergroot natuurlijk wel de betrokkenheid.

Wat gaan we doen: Het hele project kent drie fases:

 • In het voorjaar bepalen we met de partners wat de opzet van de hackathon is en wat de hoofdvragen zijn. Daarvoor organiseren we maandelijks een bijeenkomst met de partners, waar in we stap voor stap de vraag bepalen. Deze bijeenkomsten worden voorbereid door de partners, zodat ook daar kennis- en netwerkontwikkeling ontstaat.
 • De hackathon in of vlak na de zomer.
 • In het najaar organiseren we twee events om de resultaten van de hackathon verder te brengen en te zorgen dat ze gebruikt worden. We kijken daarbij welke producten we kunnen ontwikkelen op basis van deze dataset.

Alle events duren 3 uur en eindigen met een netwerkborrel. De hackathon duurt drie dagen.

Wat levert het op?

 • Als projectpartner van Future City word je onderdeel van een actief publiek-privaat-netwerk van koplopers op het gebied van digitalisering en technologisering de stad.
 • Dat netwerk onderhouden en activeren we vanuit Future City.
 • Je levert een bijdrage aan een van de meest urgente problemen van dit moment.
 • We zetten data-analyse op een positieve manier in de spotlights en daarmee de bedrijven die daarin werkzaam zijn.
 • Je krijgt het podium om dat te vertellen aan de rest van de wereld.
 • Je ontwikkelt daarop kennis die je direct in je eigen organisatie kan toepassen.
 • Je profiteert van de redactionele-marketing-waarde van het project zelf en de communicatie die daaromheen wordt gegenereerd.
 • En dat alles op een ontspannen en leuke manier.

Welke bijdrage vragen we?

 • Een projectpartnership kost tussen de 7500 en 12500 euro (excl. btw). Je mag zelf bepalen welk bedrag je bijdraagt. Zo verdelen we de lasten tussen partners naar draagkracht. Als je het lastig vindt om te kiezen, maar wel aangeeft partner te worden, gaan we uit van een bijdrage van 9000 euro.
 • Daarnaast hopen we dat je actief bijdraagt aan de bijeenkomsten en zullen we je ook actief betrekken bij de organisatie daarvan.
 • En je mag actief bijdragen aan de hackathon. Dat is natuurlijk niet verplicht.
 • Eigenlijk is het simpel: we delen de kosten en de inspanningen. Daarbij is een financiële bijdrage onvermijdelijk. Maar als je er echt wat uit wilt halen, moet je er ook tijd in stoppen.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.