Project: Smart x Groen


Een van de grootste problemen die er zijn op deze wereld, is de afname van de biodiversiteit. Daarbij is het ingewikkeld dat we niet zo goed weten hoe ecosystemen en biodiversiteit precies in elkaar zitten. Wat in ieder geval niet bevorderlijk is voor de biodiversiteit in de Nederlandse steden is de verstening. Dit geldt niet alleen voor de publieke ruimte, maar ook in veel tuinen is tegenwoordig nauwelijks meer iets groens te vinden. Wat zou het betekenen voor de biodiversiteit wanneer de stenen eruit zouden gaan en plaatsmaken voor groen? Wat moet er eigenlijk in de plek voor komen?

In het project Smart x Groen zoeken vinden de Stichting Steenbreek en de Future City Foundation elkaar in de zoektocht naar antwoorden op de vraag:

Hoe kunnen we door middel van data het (stads-)ecosysteem beter inzichtelijk maken. Zodat we gericht, op straatniveau, de biodiversiteit kunnen begrijpen en versterken.

De balans is verstoord

In een ecosysteem hangt alles met elkaar samen. We weten daarbij al best veel over het gedrag van individuele soorten. We weten ook dat die soorten op elkaar reageren, met elkaar communiceren of elkaar juist uit de weg gaan. Dat ze van elkaar afhankelijk zijn. En dat de kracht van het systeem afhankelijk is van een goede balans. Maar in ons deel van de wereld, in onze steden en ons ommeland, hebben we die balans verstoord door huizen te bouwen, wegen, weilanden, parken. Met een ongekende soortensterfte als gevolg.

Data & ecologie

Binnen Smart x Groen inventariseren we met elkaar welke datasets er beschikbaar zijn om de  biodiversiteit beter inzichtelijk te maken. Je moet dan denken aan datasets op het vlak van luchtkwaliteit, flora & fauna, verstening (de versteningskaart van Steenbreek) enz.. Met de expertise van de deelnemers op het vlak van ecologie en data komen we tot nieuwe inzichten, die worden uitgewerkt tot concrete tools tijdens de ‘data-summerschool’.

Op basis van die datasets kunnen we bijvoorbeeld bewoners van de stad advies geven over wat het beste is voor haar of zijn tuin. En kunnen gemeenten een uitgebalanceerd beplantingsplan maken, bepalen waar ze nestkasten moeten ophangen en insectenhotels moeten bouwen. Om zo de biodiversiteit in hun woonomgeving te versterken.

Het netwerk

We willen de wereld van de techniek koppelen aan de wereld van groen, blauw, biodiversiteit en klimaat. En dus zetten we een netwerk op van bedrijven, overheden, wetenschap en andere organisaties. Daarin trekken de Stichting Steenbreek en de Future City Foundation samen op. Maar we zoeken ook partners in Nederland en de rest van Europa die we op een actieve manier met elkaar verbinden. Partijen die al interesse hebben zijn Civity, DHM Infra, ELBA\REC, Kennedy Van Der Laan, VodafoneZiggo, gemeente Amersfoort, gemeente Apeldoorn, Husqvarna.

Hoe pakken we het aan?

Welke bijdrage vragen we?

  • Een projectpartnership kost tussen de 7500 en 12500 euro (excl. btw). Je mag zelf bepalen welk bedrag je bijdraagt. Zo verdelen we de lasten tussen partners naar draagkracht. Als je het lastig vindt om te kiezen, maar wel aangeeft partner te worden, gaan we uit van een bijdrage van 9000 euro.
  • Daarnaast hopen we dat je actief bijdraagt aan de bijeenkomsten en zullen we je ook actief betrekken bij de organisatie daarvan.
  • En je mag actief bijdragen aan de data-summerschool. Dat is natuurlijk niet verplicht.
  • Eigenlijk is het simpel: we delen de kosten en de inspanningen. Daarbij is een financiële bijdrage onvermijdelijk. Maar als je er echt wat uit wilt halen, moet je er ook tijd in stoppen

Vanaf september 2020 start dit project. Er is nog ruimte voor partners om mee te doen! Meer hierover horen? Neem dan contact op met Jan-Willem Wesselink via 0628638426 of jan-willem@future-city.nl.


Over de Stichting Steenbreek

Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies onze leefomgeving vergroenen. Ofwel onnodige verharding in privé- en openbare ruimte vervangen door een diversiteit aan groen waarbij de hulp van inwoners en bedrijfsleven hard nodig is. Gemeenten bepalen daarvoor zelf hun aanpak: samen met inwoners, organisaties en bedrijven.

Deelnemende gemeenten organiseren onder de campagne Operatie Steenbreek acties om samen met inwoners en bedrijven te vergroenen.

Groen is de aanjager voor kwaliteit in de woon- en werkomgeving van de toekomst. Het heeft een positieve uitwerking heeft op biodiversiteit, ecologie, gezondheid, economie en sociale cohesie.

Over de Future City Foundation

De Future City Foundation is een ‘movement of communities’. Wij verbinden professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar om samen van regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezonder leefomgeving, zoals bedoeld in Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en conform onze Europese democratische waarden.

We denken dat een efficiënte, inclusieve en succesvolle samenwerking tussen overheden, bedrijven en technologieprofessionals kan bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van regio’s, steden en dorpen. Wij geloven in een diepgaande, open, democratische samenwerking en co-creatie met verschillende groepen, waardoor we kunnen innoveren op een manier die anderen niet kunnen. www.future-city.nl

Neem voor meer informatie contact op met Jan-Willem Wesselink via 0628638426 of jan-willem@future-city.nl.