Hoe bestuur je een Smart & Leefbare stad?


HET BOEK WORD PRAKTIJKGEMEENTE GEEF ONS FEEDBACKKlik hier als de pop-up niet opent.

Lees hier alle voorpublicaties.

Ons land verandert in snel tempo. Steden verdichten en dorpen krijgen een nieuwe rol. Technologisering en digitalisering spelen een grote rol bij het in goede banen leiden van deze verandering. Als we willen dat onze steden en dorpen leefbaar blijven, moeten we keuzes durven maken over hoe de techniek onze leefomgeving beïnvloedt. Gedegen politieke keuzes maken over nieuwe publieke waarden.

In het boek ‘Smart & Leefbaar’ laten we zien op basis waarvan die keuzes gemaakt kunnen worden. Dat doen we aan de hand van de zeven, door het Rathenau Instituut opgestelde, publieke waarden. Per waarde geven we aan wat het wettelijk kader is en welke afwegingsruimte er is voor gemeenten. Zo is het boek een praktische handleiding voor het debat en de visievorming over de smart city dat door elke gemeente moet worden gevoerd. De digitale versie kunt u gratis downloaden. De preview kunt u alvast bekijken:

Bouwbesluit

Dit boek is het voorlopige einde van onze zoektocht naar een Bouwbesluit voor de Smart City die we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. In het boek kijken we verder dan dat. We schreven over de waarde van data. We stellen vragen als Wat betekent dit voor het bedrijfsleven?, Wie is de sheriff van de smart city? en Mag je nog ongelukkig zijn? Door middel van een verzameling van columns, essays, praktijkvoorbeelden en interviews kijken we vanuit verschillende hoeken naar het besturen van de slimme stad.

Onze bijdrage aan de slimme stad

Dit boek is onze bijdrage om het denken over digitalisering en technologisering op een hoger niveau te krijgen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat een goed, open en democratisch debat leidt tot goede beslissingen. Nou ja, tot zo goed mogelijke beslissingen. Maar dan moet je wel weten waar je aan moet denken. We schrijven niet voor waar de smart city aan moet voldoen, maar geven een handleiding tot visievorming. U leest hier dus niet wat u moet vinden, maar wel waar u wat van zou moeten vinden. En hoe zich dat verhoudt tot bestaande wetten en regels. En dat in alle bescheidenheid. Want dit is pas versie 1.0. Een theoretische exercitie, uitgevoerd door een grote groep specialisten. Daarmee is het niet af. Het begint pas. Het komende jaar gaan we testen of wat we hebben bedacht ook echt werkt. En die resultaten delen we dan weer met u.

Auteurs
Heerd Jan Hoogeveen (Economic Board Utrecht/Startup Utrecht)
Anita Nijboer (Ekelmans & Meijer Advocaten)
Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation)
Jos van Winkel (Gemeente Amersfoort)


Klik hier als de pop-up niet opent.

Doet u mee?


Interesse? Neem hier contact met ons op:

Klik hier als de pop-up niet opent.

Iets op of aan te merken?

Dit is pas versie 1.0. We zijn continu bezig met verbeteren. Heeft u iets gelezen wat niet klopt of wilt u reageren op een stuk? Vul dan onderstaand formulier in.

Klik hier als de pop-up niet opent.