City Deal ‘Een slimme stad’


Het Ministerie van BZK heeft ons gevraagd om de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ op te zetten. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we een toolbox, met tools die antwoord geven op de praktische vragen die voortkomen uit het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Die tools moeten haalbaar en schaalbaar zijn. Met tools bedoelen we instrumenten, technische producten, verordeningen et cetera. De ‘Modelverordening voor smartcitytoepassingen in de openbare ruimte’, is daar een goed voorbeeld van. De komende drie jaar ontwikkelen, toetsen en implementeren we deze tools. Wilt u daar aan mee doen? Of eerst meer weten? Neem dan contact met ons op.