Stadsstrandjes als ontmoetingsplek: Hangjongeren 2.0


Door Eva Niens

WhatsApp en sociale media zijn niet meer weg te denken uit het alledaagse leven. Het beïnvloedt de manier van werken, wonen, vrijetijdsbesteding en hoe we elkaar ontmoeten. Waar jongeren vroeger over de straat zwierven, ontmoeten zij elkaar nu bewust op een locatie die online is afgesproken. De stadsstranden van Deventer veranderen ’s avonds in ontmoetingsplekken. Houdt de gemeente hier rekening mee en hoe kijkt zij aan tegen het online volgen van deze jongeren? Om bijvoorbeeld de ontmoetingen te faciliteren of in te grijpen bij overlast of calamiteiten? Kunnen deze ontmoetingsplekken spontaan ontstaan in de openbare ruimte of moet de gemeente die faciliteren in de vorm van een jongeren ontmoetingsplek (jop)?

De openbare ruimte is belangrijk voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad. We gebruiken haar om ons te verplaatsen, ter ontspanning of om anderen te ontmoeten. Dit geldt zeker voor jongeren, met hun beperkte budget en enkel een fiets als vervoersmiddel. Voor hen is de openbare ruimte dicht bij huis een belangrijke ontmoetingsplek. Niet alleen als plek om ongezien samen te komen, los van de regels van huis of school, maar ook om juist gezien te worden en te observeren. Dit gebeurt in Deventer op de stadsstrandjes.

Marlies Spreen, landschapsarchitect van de gemeente Deventer, ziet de ontmoetingen op de stadsstrandjes als een mooie ontwikkeling. Zij geeft aan dat dit gebied er is om gebruikt te worden door jong en oud. Zij ziet de jongeren liever op de stadsstrandjes bijeenkomen dan dat ze worden weggestopt in een jop. Voorwaarde is wel dat ze met respect met het gebied omgaan. Op deze manier heb je een plek voor de jongeren aan de groene stadsrand.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol; maak de echte future city’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.