Summerschools


Tijdens een summerschool dompelen we ons drie dagen lang onder in een ingewikkeld vraagstuk. We werken van breed naar concreet. We doen dit in principe met jongprofessionals.

Hoe gaan we te werk?

  1. Wij zoeken 24 jongprofessionals (studenten en pasafgestudeerden) met verschillende achtergronden. Hiervoor zetten we de mediakanalen in van onze partners Elba-Rec en het Kennislab voor Urbanisme. Uit deze 24 mensen stellen we 6 groepjes van 4 deelnemers samen. Deze groepjes gaan met elkaar in competitie. Doel is het beste plan te maken.
  2. Samen met de opdrachtgever formuleren we een hoofdvraag. Vanuit deze hoofdvraag ontwikkelen we een programma en een draaiboek. We leggen de contacten met de sprekers en stakeholders. We organiseren de logistiek.
  3. Tijdens de driedaagse summerschool doorlopen we een strak en vol programma die ons ook de ruimte geeft out of the box te werken. We gaan daarbij van breed naar concreet.
  4. De ideeën van de groepen worden gepresenteerd aan een vooraanstaande jury die daar een winnende groep uit kiest die 2000 euro wint. We onderzoeken of we het winnende voorstel verder kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld via een acceleratorprogramma.
  5. Van de summerschool wordt een verslag gemaakt (dat we plaatsen op onze website en communiceren via Stadszaken.nl en waar mogelijk in een van de vakbladen van Elba-Rec) en de deelnemers ontvangen na afloop een enquête, waarvan we de uitkomsten met u delen en gebruiken voor komende summerschools.

Ervaring
In de afgelopen jaren organiseerde onze partner Kennislab voor Urbanisme zeven summerschools. Dit deden ze in samenwerking (zowel inhoudelijk als financieel) met het Ministerie van I&M en de Provincie Zuid-Holland. De summerschools zijn stuk voor stuk zeer goed gewaardeerd door de deelnemers (met telkens een waardering tussen de 8 en de 9), maar belangrijker nog, vrijwel alle deelnemers geven aan nieuwe kennis te hebben opgedaan die van nut is voor hun studie over carrière. De afgelopen reeks summerschools leverden vijf banen op voor deelnemers (twee traineeships bij het Ministerie van I&M, twee bij de Omgevingsdienst IJmond en één bij de gemeente Terneuzen) en een startup.

Meer weten?
Neem voor vragen over de Future City Foundation contact op met Tom Willebrandts via tom@future-city.nl of met Jan-Willem Wesselink via jan-willem@future-city.nl.  Bellen kan ook: +31 (0) 33 8700 100.
Of vul het contactformulier in:

Klik hier als de pop-up niet opent.