Toekomstbeeld PosadMaxwan


Voor het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol; maak de echte future city’, van de Future City Foundation, zijn negen ontwerpbureaus naar hun toekomstbeeld van de smart city gevraagd.

De Straten

Het Nieuwe Instituut vroeg onder andere stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan om zijn visie op ‘Wonen in Rotterdam anno 2030’ te verbeelden. De gemeente Rotterdam vindt het van belang om de visie van ontwerpers deel te laten zijn van het debat over zoiets belangrijks als de toekomst van de stad. PosadMaxwan ontwierp ‘de straten’: ‘Voor zolang als ik me kan herinneren, domineerde de auto de straten en de pleinen. Hij marginaliseerde alle andere manieren van gebruik. Maar alles werd anders toen de auto in zekere zin een eigen brein kreeg. Hij veranderde van een onbenullige, lawaaiige en treiterende verschijning in een stille, elegante, bijna onzichtbare hulpdienst. De inwoners van de stad begonnen weer op straat te leven.’

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Een Slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol; maak de echte future city’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.