Tom Willebrandts smart city ambassadeur van de Future City Foundation


Sinds 1 mei 2023 is Tom Willebrandts niet meer werkzaam voor de Future City Foundation. Voor zijn enorme staat van dienst voor de Foundation heeft Yvonne Kemmerling (voorzitter van onze Foundation) Tom tot smart city ambassadeur benoemd.

Kemmerling: “We zijn Tom heel dankbaar voor al zijn werk voor Future City de afgelopen jaren, voor zijn betrokkenheid bij de EU-projecten en voor zijn voortdurende inzet om Future City tot het succes te maken dat het nu is. Met pijn in het hart nemen we dan ook nu afscheid van elkaar. Maar we zijn heel blij dat hij via het ambassadeurschap toch aan ons verbonden blijft.”

Aartsvader van het eerste uur

Tom Willebrands was vanaf het begin bij de Future City Foundation betrokken en stond daarmee aan de wieg van haar bestaan. De afgelopen 8 jaar zette Tom zich in voor de kansen van digitalisering en technologisering voor de stad. Willebrandts: “Er worden te veel smart-producten ontwikkeld, die net niet voldoen aan de behoefte van de stad. Als tech- en databedrijven en echt het verschil willen maken, moeten ze luisteren naar de behoefte van de stad.” Tom was onder meer betrokken bij de verschillende EU-projecten van Future City en bij de dagelijkse werkzaamheden van de stichting, maar heeft er mede voor gezorgd dat de Foundation groeide van een mooi idee tot een prachtige stichting. Daar zijn we Tom erg dankbaar voor.

Smart city ambassadeur 

De smart city ambassadeurs zijn vorig jaar in het leven geroepen tijdens de Smart City World Expo in Barcelona. Daar werd Wim Willems (nu directeur Facilicom, toen wethouder Apeldoorn) de eerste smart city ambassadeur. Deze ambassadeurs hebben zich bewezen vanwege hun staat van dienst om de meerwaarde van de slimme stad te laten zien en hun werk voor een mooier, gezonder en meer leefbaar Nederland, waarbij de kansen van digitalisering worden benut en de gevaren onder ogen worden gezien.