Van klimaatvraagstuk naar beleid


Door Judith Brummelkamp, Bob Felix & Oscar Kuenen

Deskundigen verwachten hogere temperaturen, nattere winters, intensievere regenbuien en drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor zowel de stedelijke omgeving van Sittard-Geleen als voor het landelijk gebied daaromheen. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.

De gemeente Sittard-Geleen heeft stresstesten uitgevoerd om in te schatten hoe de gemeente zich houdt tijdens klimaatstress. In samenwerking met een extern bureau is voor het Deltaplan een systeem gecreëerd waarbinnen het gehele watersysteem op een integrale wijze bekeken kan worden. Zo kan men op lokaal niveau monitoren waar stress te hoog oploopt.

De boodschap van het deltaplan is ‘werk klimaatadaptief!’ Waar liggen de kansen voor uw gemeente? Wij zetten drie klimaatadaptieve kansen voor u op een rij:

Kans 1
Door bewoners bewust te maken van de risico’s binnen hun areaal, kunnen ook zij beter naar een oplossing handelen. Een risicodialoog kan helpen om een verdiepingsslag te slaan binnen het klimaatstressvraagstuk én leiden tot vergroening in plaats van tot grote grijze private grondgebieden.

Kans 2
Een klimaatstresskaart kan helpen bij beleidskeuzes. Een kaart kan inzicht geven in klimaatgerelateerde problemen die mogelijk optreden wanneer niet wordt ingegrepen. De ernst en mogelijke kansen worden op die manier zichtbaar. Zo kan een gemeente zich blijven ontwikkelen zodat, ook met klimaatverandering, het gebied robuust, aantrekkelijk en leefbaar blijft.

Kans 3
Informatie uit verschillende vakgebieden kan gekoppeld worden. Sittard-Geleen doet dit door stresstestkaarten te combineren met beschikbare informatie over de ruimtelijke ordening. Zo kan bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten een klimaatfilter uit de stresstest tot andere plannen leiden.

Jongprofessionals van Jelmer onderzochten in en met de gemeente Sittard-Geleen hoe digitalisering en technologisering doorwerkt in de dagelijkse werkelijkheid van het groen in de openbare ruimte. Door het hele boek heen leest u hun conclusies in de rubriek Smart & Groen.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.