Verbeter de leefbaarheid van je stad


Wat is volgens jou de meest urgente water-gerelateerde uitdaging waar we voor staan? Vul de korte enquête in en maak kans op €250, te besteden aan waterbesparende maatregelen.

Ga direct door naar de enquête of lees hieronder eerst meer.

Water is van levensbelang en speelt een cruciale rol in stedelijke gebieden. Het wordt gebruikt voor vele doeleinden, waaronder drinkwater, irrigatie, industrie en recreatie. Ook is het een belangrijke hulpbron voor het behoud van gezonde ecosystemen, omdat het de groei van planten en dieren ondersteunt en helpt bij het reguleren van het lokale klimaat.

In steden is de beschikbaarheid van schoon, betrouwbaar water van cruciaal belang voor de volksgezondheid en economische ontwikkeling. Voldoende water is nodig voor de werking van ziekenhuizen, scholen en andere essentiële diensten, en voor de groei van bedrijven en industrieën. Water is ook een belangrijke factor in de aantrekkelijkheid van een stad als woon- en werkplaats, omdat toegang tot schoon water vaak een belangrijke overweging is voor bewoners en bezoekers.

Goed beheer van waterbronnen is daarom essentieel voor de lange-termijn duurzaamheid van steden. Dit omvat het beschermen en behouden van waterbronnen, het verbeteren van de waterkwaliteit en ervoor zorgen dat water efficiënt wordt gedistribueerd en gebruikt. Door deze stappen te nemen, kunnen steden de gezondheid en het welzijn van hun inwoners ondersteunen en bijdragen aan een meer duurzame toekomst.

Over SCOREwater

Deze vragenlijst is opgesteld door het project SCOREwater en verspreid over heel Europa. ‘SCOREwater’ is een vierjarig Europees project, gestart in 2019. Hierin werken 14 partijen samen, verspreid over de steden Amersfoort, Barcelona en Gotenburg, aan ICT-oplossingen die gebruikt kunnen worden om water- en klimaatproblemen inzichtelijk te maken.

Elke stad binnen het project heeft haar eigen focus. Zo ligt in Amersfoort de focus op het klimaatbestendig maken van de stad, zoals het voorkomen van overstromingen bij extreme neerslag. In Barcelona wordt data verzameld uit het riool, wat inzichten geeft over de gezondheid van de bevolking. En in Gotenburg worden methodes ontwikkeld om de waterkwaliteit bij bouwplaatsen goed te meten, waardoor vervuiling snel kan worden vastgesteld en aangepakt. Alle verzamelde kennis en data komen samen op een digitaal platform, welke toegankelijk zal zijn voor iedereen.