Visualisatie als ‘handvat’ voor een beslissing of beleid


Door Judith Brummelkamp, Bob Felix & Oscar Kuenen

De gemeente Sittard-Geleen is goed op weg met de ontwikkeling van verschillende vormen van data-acquisitie. Een uitdaging ligt in het zichtbaar maken van deze data, die voortkomen vanuit bijvoorbeeld het project De Tuinman.

Een digitaal marktplein kan data als deze weergeven. Op zo’n platform zie je in één oogopslag de actuele groene initiatieven en de waardering ervan. Het opzetten hiervan vergt tijd, energie en aandacht voor zowel interne als externe betrokkenen. Het is belangrijk een zo up-to-date mogelijk platform te creëren. Wijkbewoners kunnen via een ‘Wikipediaprincipe’ hun steentje bijdragen, wat het snel delen van informatie faciliteert. De inwoners merken dit op en vullen dit, waar nodig, zelf aan. Dit zorgt niet alleen voor snelle, maar ook voor interactieve communicatie.

Hoe denkt u over zo’n digitaal marktplein? Hieronder staan vier vragen die u kunnen inspireren over de toekomst van een Smart x Groen-platform binnen uw gemeente.

  1. Mensen kunnen de actuele status zien van hun eigen groenvoorziening. Ze krijgen een online schouderklopje als ze hun handen uit de mouwen steken. Zouden uw inwoners een stap extra zetten om actie te ondernemen voor een online schouderklopje?
  2. Kan een digitaal marktplein de inwoners van een wijk inspireren om aan een eigen groenvoorziening te werken als ze zien dat andere wijkbewoners dit ook oppakken?
  3. Zouden wijkbewoners inzicht kunnen krijgen in de ‘gezondheidsstatus’ van hun wijk en de actuele status van hun groenvoorziening?
  4. Zou een goed werkend digitaal marktplein de kosten van onderhoud en interventie verlagen?

Jongprofessionals van Jelmer onderzochten in en met de gemeente Sittard-Geleen hoe digitalisering en technologisering doorwerkt in de dagelijkse werkelijkheid van het groen in de openbare ruimte. Door het hele boek heen leest u hun conclusies in de rubriek Smart & Groen.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.