Volgende Stap – City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’


>> Lees hier het plan voor de verlenging van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

>> Download hier het concept-addendum

>> Lees hier over de ondertekenprocedure

>> Download hier de intentieverklaring voor verlenging van de City Deal.

We willen graag door met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Maar wel op een vernieuwde manier, passend bij de behoefte van nu. De afgelopen maanden hebben we gesprekken gehad met de stuurgroep van de City Deal, met Agenda Stad en met verschillende partners. Dat resulteerde in een het plan dat je hier kan downloaden. Op basis van alle gesprekken die ik heb, pas ik het plan aan. Op deze site lees je altijd de nieuwste versie.

Het doel is dat dit plan wordt vertaald in een addendum op de bestaande dealtekst en dat addendum ingaat op 1 januari 2023.

Hier vind je de plannen voor de volgende stappen van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Je kan het stuk hier downloaden. Je vindt hier altijd de nieuwste versie van het document. In de voetnoot lees je de datum van de versie. 

 

Samen slim aan de slag – City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – Concreet verder

Nederland staat voor grote opgaven in het sociaal domein, de stedenbouw en het klimaat. Die kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden.

Om dat te bereiken hebben ondertussen 63 partners de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ondertekend. Hierin ligt de focus op procesinnovatie en het opzetten van onderlinge samenwerking. Met als doel onze regio’s, steden en dorpen leefbaar en sociaal te houden en onze democratie te versterken.

Met succes, want er zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee smartcityoplossingen gemakkelijker kunnen worden toegepast, er is een toolbox opgezet met ruim 250 instrumenten en er is ruim anderhalf miljoen euro aan (Europese) subsidies verkregen, bijvoorbeeld om de crowd safety manager te toetsen op Scheveningen. En er is op 27 juni een tweede City Deal ondertekend, de City Deal ‘Slim Maatwerk’, waarin de focus ligt op het sociaal domein en waarin het doel is om de kansen van digitalisering te benutten om Nederlanders zo lang mogelijk op een fijne manier zelfstandig thuis te laten wonen.

De afgelopen jaren hebben deze partners bovendien stap voor stap ontdekt dat ze kunnen vertrouwen op elkaars expertise en daardoor ontstaat er snelheid in innovatie. Er is een groot en stevig smartcitynetwerk ontstaan.

We hebben hiermee een goede basis om op een democratische manier de kansen te benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. En daar willen we echt mee aan de slag. We stellen voor in de komende jaren te focussen op:

We hebben hiermee een goede basis om op een democratische manier de kansen te benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. En daar willen we echt mee aan de slag. Daarom willen we een nieuwe stap maken met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ waarin we focussen op toepassen en opschalen.

Dat doen we als volgt:

1 >> Platform – De City Deal is het grootste smartcitynetwerk van Nederland met deelnemers uit alle geledingen van het smartcitywerkveld die samen aan de slag zijn met het realiseren van slimme, duurzame en democratische steden. Daarvoor ontwikkelen we een online platform voor uitwisseling van kennis en netwerk en organiseren we evenementen. Zo versterken we het netwerk.

Met dit netwerk gaan we de slag in showcases en communities of practice

2a >> Praktijk – We initiëren Slimme Stad Showcases. Daarmee ontsluiten we de slimmestadpraktijk voor iedereen. Kortom, letterlijk een slimme stad, zo doe je dat.

2b >> CoP’s – We zetten communities of practice (CoP’s) op. Daarin staat het uitwisselen van kennis en ervaringen over een bepaald onderwerp centraal. Zo voorkomen we dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

In de bijeenkomsten in de showcases en CoP’s zoeken we naar vragen die opgelost moeten worden

3 >> Oplossingen – Samen met partners ontwikkelen we nieuwe smartcityoplossingen die een antwoord geven op de grote opgaven in ons land, de werking van de slimme stad verbeteren en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Daarbij focussen op product- en procesvragen.

Om dit te bereiken stellen we voor de City Deal met twee jaar te verlengen (met een optie voor nog eens twee jaar) en aan de slag te gaan met de grote opgaven waar Nederland voor staat.

Dit alles doen we in nauwe samenwerking met G40 Stedennetwerk, Agenda Stad, City Deal ‘Slim Maatwerk’ en andere relevante kennisnetwerken zoals de Bruggencampus en het Watertorenberaad. De ontwikkelde kennis en kunde exporteren we naar de rest van Europa en de wereld.

Zo zetten we digitalisering en technologisering in om in Nederland de sustainable development goals te halen, problemen in het sociaal domein op te lossen en om onze samenleving democratischer te maken.

Je kan het hele stuk hier downloaden.