Volgende Stap – City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’


>> Lees hier het plan voor de verlenging van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

>> Download hier de intentieverklaring voor verlenging van de City Deal.

We willen graag door met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Maar wel op een vernieuwde manier, passend bij de behoefte van nu. De afgelopen maanden hebben we gesprekken gehad met de stuurgroep van de City Deal, met Agenda Stad en met verschillende partners. Dat resulteerde in een het plan dat je hier kan downloaden. Op basis van alle gesprekken die ik heb, pas ik het plan aan. Op deze site lees je altijd de nieuwste versie.

Het doel is dat dit plan wordt vertaald in een addendum op de bestaande dealtekst en dat addendum ingaat op 1 januari 2023.

Hier vind je de plannen voor de volgende stappen van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Je kan het stuk hier downloaden. Je vindt hier altijd de nieuwste versie van het document. In de voetnoot lees je de datum van de versie. 

 

Samen slim aan de slag – City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – Concreet verder

Nederland staat voor grote opgaven in het sociaal domein, de stedenbouw en het klimaat. Die kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden.

Om dat te bereiken hebben ondertussen 63 partners de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ondertekend. Hierin ligt de focus op procesinnovatie en het opzetten van onderlinge samenwerking. Met als doel onze regio’s, steden en dorpen leefbaar en sociaal te houden en onze democratie te versterken.

Met succes, want er zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee smartcityoplossingen gemakkelijker kunnen worden toegepast, er is een toolbox opgezet met ruim 250 instrumenten en er is ruim anderhalf miljoen euro aan (Europese) subsidies verkregen, bijvoorbeeld om de crowd safety manager te toetsen op Scheveningen. En er is op 27 juni een tweede City Deal ondertekend, de City Deal ‘Slim Maatwerk’, waarin de focus ligt op het sociaal domein en waarin het doel is om de kansen van digitalisering te benutten om Nederlanders zo lang mogelijk op een fijne manier zelfstandig thuis te laten wonen.

De afgelopen jaren hebben deze partners bovendien stap voor stap ontdekt dat ze kunnen vertrouwen op elkaars expertise en daardoor ontstaat er snelheid in innovatie. Er is een groot en stevig smartcitynetwerk ontstaan.

We hebben hiermee een goede basis om op een democratische manier de kansen te benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. En daar willen we echt mee aan de slag. We stellen voor in de komende jaren te focussen op:

1 >> Praktijk – We verzamelen en delen van usecases uit het hele land en initiëren minimaal vijf Slimme Stad Showcases. Daarmee ontsluiten we de slimme stad praktijk voor iedereen en voorkomen we dat het wiel telkens opnieuw wordt. Kortom, letterlijk een slimme stad, zo doe je dat.

2 >> Proces – We werken verder aan de maatschappelijke inbedding van digitalisering en technologisering in het ruimtelijk domein en nemen daarbij de door de WRR gebruikte opgaven: demystificatie, contextualisering, engagement, regulering, positionering als uitgangspunt. We gebruiken daarvoor onze toolbox waarin we meer relevante kennis- en kunde delen.

3 >> Partners – We zetten communities of practice op. Dat doen we in eerste instantie voor de thema’s “Gebiedsontwikkeling”, “Lokaal Meten & Snuffelfiets” en “Crowd Safety Management” en later ook voor andere thema’s, als dat nodig is. Daarin staat het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal. Zo voorkomen we dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

4 >> Paraplu – De City Deal is meer dan de Showcases, Processprints en CoPs. Het is ook en vooral een netwerk van ondertussen 74 partners uit alle geledingen van het smartcitywerkveld die samen aan de slag zijn met het realiseren van slimme, duurzame en democratische steden. We versterken dat netwerk en zorgen voor samenhang. Online en via een Kennisbank en daar buiten op de Slimme Stad Parade.

Om dit te bereiken stellen we voor de City Deal met drie jaar te verlengen en aan de slag te gaan met de grote opgaven waar Nederland voor staat.

Dit alles doen we in nauwe samenwerking met G40 Stedennetwerk, Agenda Stad, City Deal ‘Slim Maatwerk’ en andere relevante kennisnetwerken zoals de Bruggencampus en het Watertorenberaad. De ontwikkelde kennis en kunde exporteren we naar de rest van Europa en de wereld.

Zo zetten we digitalisering en technologisering in om in Nederland de sustainable development goals te halen, problemen in het sociaal domein op te lossen en om onze samenleving democratischer te maken.

Je kan het hele stuk hier downloaden.