Voorbereiding bestuurdersgesprek 25 mei


Hier vindt u de input voor het bestuurdersgesprek op 25 mei 2023.

Lees hier de Dealtekst van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Lees hier de Dealtekst van de City Deal ‘Slim Maatwerk’

Bekijk hier de presentatie voor 25 mei

 

 

***********************************

UITNODIGING

***********************************

Beste bestuurder,

Het is inmiddels 2,5 jaar geleden dat we de Dealtekst van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ hebben getekend en 1,5 jaar geleden de Dealtekst van de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Inmiddels is de wereld veranderd. De oorlog in Oekraïne, een energiecrisis, krapte op de woningmarkt en een steeds warmer wordend klimaat. Dit gaat gepaard met grote technologische ontwikkelingen, zoals de ontwikkelingen rondom AI. Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en we zien op veel fronten een stijgende bewustwording, zoals een staatssecretaris voor Digitalisering.

Daarom willen we op 25 mei, op de dag van de Slimme Stad Parade, met u aan de slag met onze gezamenlijke ambities, zoals geformuleerd in de Dealtekst. Kloppen ze nog met de huidige tijd of moeten we ze aanscherpen? Hoe kunnen we nóg beter met elkaar samenwerken en stappen zetten om de kansen van digitalisering en technologisering te benutten, maar ook gezamenlijk tegen de bedreigingen op te treden, zodat we de democratie versterken.

We nodigen u van harte uit om bij dit gesprek, geleid door Jan-Willem Wesselink (programmamanager City Deals), aan te sluiten op 25 mei van 10.00 – 11.00 uur in het Provinciehuis van Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch.

Het gesprek heeft tot doel om elkaar te inspireren en te komen tot meningsvorming. De input wordt gebruikt om te komen tot een aanscherping van de Dealtekst(en). Verslaglegging vindt op hoofdlijnen plaats, niet gekoppeld aan personen.

Ter voorbereiding kunnen de dealteksten van de beide City Deals worden gelezen (zie boven voor de links), maar dat hoeft niet per se, want ze worden ook samengevat in de presentatie die door Jan-Willem Wesselink wordt gegeven.

Het gesprek geven we als volgt vorm:

10.00 uur – Ontvangst en opening door Jan-Willem Wesselink (programmamanager van de City Deals)
10.10 uur – Korting inleiding van Futurist Seren Dalkiran: ‘Hoe denkt de generatie die jullie opvolgt?’
10.20 uur – Brainstormronde: Wat zijn uw ambities op het gebied van digitalisering en technologisering in het fysiek of sociaal domein voor 2031 (over 8 jaar).
Deze worden geïnventariseerd op post-its en verdeeld naar de onderwerpen:
>> Opgave (fysiek en sociaal)
>> Samenleving
>> Techniek
10.30 uur – Stickers verdelen en toelichten
10.45 uur – Clusteren
10.50 uur – Afronding
11.00 uur – Start hoofdprogramma Slimme Stad Parade:  Slimme Stad Parade op 25 mei – Ontmoet alle smartcity-initiatieven in Nederland en Vlaanderen – Agendastad

Praktische zaken

Adres: Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch
>> Adres: https://www.brabant.nl/contact/adresgegevens-provincie-noord-brabant
>> OV: https://www.brabant.nl/contact/adresgegevens-provincie-noord-brabant/route-met-het-openbaar-vervoer
>> parkeren: https://www.brabant.nl/contact/adresgegevens-provincie-noord-brabant/route-met-de-auto
>> Lunch en borrel is gratis, maar we gaan er wel vanuit dat je komt. Heb je allergieën of lunch je niet mee, laat dat even weten aan zoe@future-city.nl