Waar zijn ze al aan de slag met het smart city beleid?


Door Joline Rodermans

Richtlijnen, standaarden, strategieën, opendataprincipes en spelregels

Er gebeurt momenteel veel op het gebied van kaderstelling en spelregels voor de smart city. We zijn niet de enigen die daarmee bezig zijn. We geven in ons boek Smart & Leefbaar een selectie van een aantal initiatieven die handreikingen bieden en als inspiratie en input hebben gediend voor dit boek. Hier alvast een voorproefje.

NIVEAU Europees

Op Europees niveau gebeurt er van alles. Een platform dat handvaten biedt is FIWARE (FI staat voor future internet). Dit is een internationaal opensoftwareplatform met de missie ‘Een open en duurzaam ecosysteem bouwen rond publieke, royaltyvrije en implementatiegestuurde normen voor softwareplatforms die de ontwikkeling van nieuwe slimme applicaties in meerdere sectoren zullen vereenvoudigen’, zoals op de website wordt beschreven. FIWARE biedt tools voor open standaarden. Daarnaast zijn er nog meer projecten vanuit de EU, met name vanuit het Horizon 2020-project, die gericht zijn op standaarden voor de smart city. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het ESPRESSO-project (Systematis standardisation approach to empower smart cities and communities) of het DECODE-project (Decentralised Citizens Owned Data Ecosytem). Het ESPRESSO-project heeft een referentie-architectuur opgeleverd die nu op internationaal niveau verder gestandaardiseerd wordt. Het DECODE-project moet leiden tot tools voor burgers om ervoor te zorgen dat ze controle hebben over hun data zodat ze kunnen beslissen of ze het privé willen houden of willen delen voor het algemeen belang. Het gaat eigenlijk over de noodzaak voor een ‘nieuw internet’ zoals Waag schrijft op zijn website. Waag voert de pilots in Amsterdam uit. Zowel in Amsterdam als Barcelona worden pilots gedaan om aan te tonen dat decentrale oplossingen op het internet, gebaseerd op blockchain en openheid, een goed alternatief kunnen zijn voor bestaande platformen.

In ons boek Smart & Leefbaar kunt u ook lezen wat er op het international, nationale en lokale niveau speelt. Bestel het (gratis) boek hier. Tot en met vrijdag 16 november verloten we elke dag drie papieren boeken onder de bestelde boeken (zowel digitale als papieren).