Waterschap Vallei en Veluwe: Meesurfen op de golf van slimme technologie


Door Mirjam van ’t Veen

Door de effecten van klimaatverandering wordt vasthouden van water steeds belangrijker. De bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen door waterschappen is, in het licht van stad, dorp en regio, substantieel. Innovatie op dit gebied is dan ook essentieel en slimme technologie vormt hierbij vaker en meer een uitkomst. Bij deze technologie kan niet alleen gedacht worden aan slimme metingen van waterpeil, dijkstabiliteit of watersamenstelling. Maar ook aan automatische stuwen/rioolwaterzuiveringen en het gebruik van satellietdata om inzicht te geven in bijvoorbeeld bodemvocht en hittestress. Een van de waterschappen die hierop inhaakt is het Waterschap Vallei en Veluwe. Wim van der Meer, Chief Digital Officer (CDO), vertelt hier meer over.

Van der Meer heeft het veranderprogramma Digitale Transformatie binnen Waterschap Vallei en Veluwe vormgegeven. Een programma met focus op het slim gebruik maken van data en nieuwe technologie om de taken van het waterschap beter, slimmer en goedkoper te vervullen. ‘Vallei en Veluwe begon hierbij zeker niet op nul’, vertelt Van der Meer. ‘Rioolwaterzuivering wordt al langere tijd geoptimaliseerd op basis van data.’ De verandering die hij nu merkt is dat het steeds meer begint te gaan over een andere manier van organiseren. ‘Een andere manier van werken en denken.’

In tegenstelling tot de andere afdelingen is het programma Digitale Transformatie van tijdelijke aard. Het doel is om veranderingen op gang te brengen, die uiteindelijk in de organisatie zullen belanden, waarbij slimme technologie, wendbaar werken en het slim gebruik maken van data overal binnen het waterschap vanzelfsprekend is. Een ontwikkeling waar Van der Meer erg trots op is, is het Datalab wat begin dit jaar is opgericht binnen Vallei en Veluwe. Hier wordt onder andere gewerkt aan het ontwikkelen van een digital twin (digitale nereplica) van het beheergebied op basis van in- en externe data. Van sensor- en satellietdata tot data uit rioolwaterzuiveringen en open data van buiten. Dit in samenwerking met het bedrijfsleven, een aantal gemeenten en Wageningen University & Research.

Fotografie: Marinus van Dijk

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.