WE LABS en Argaleo nieuwe Premium Partners van de Future City Foundation


Samen werken aan de slimme stad met de markt en overheid

De bedrijven WE LABS en Argaleo hebben zich als Premium Partner verbonden aan de Future City Foundation. Het partnership is op 13 februari in Utrecht ondertekend.

Erwin Dolmans, Klaes Sikkema en Xander Pieterse van WE LABS zien een toegevoegde waarde van het premium partnership: ‘WE LABS denkt en werkt mee in transities die een toekomstbestendige economie en samenleving mogelijk maken en we zien daarbij een groot belang voor de inzet van een verbindend platform zoals de Future City Foundation; in dit geval voor de smart city transitie.’

Ook Jeroen Steenbakkers, eigenaar van Argaleo is blij met het premium partnership. ‘De premium partners van de Future City Foundation zijn allemaal voorlopers in de ontwikkeling van de stad van morgen. Argaleo draagt graag bij aan dit netwerk door met goede informatievoorziening te ondersteunen bij betere besluitvorming rondom de maatschappelijk thema’s in Nederlandse steden. We kijken uit naar de innovatieve samenwerking met de partners!’

Yvonne Kemmerling, voorzitter van de Future City Foundation, verwelkomt de toetreding van WE LABS en Argaleo: ‘Ik ben blij met WE LABS en Argaleo als nieuwe premiumpartner. Zij vormen een perfecte aanvulling, samen met onze andere partners werken we eraan dat de slimme stad bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven van deze tijd.’

Over Argaleo

Argaleo ondersteunt betere en snellere besluitvorming voor de leefbaarheid van Nederland. In een Digital Twin koppelen wij vele databronnen om in een oogopslag betrouwbare inzichten te creëren. Dit doen wij voor overheden en bedrijven op het gebied van mobiliteit, veiligheid en infrastructuur.

Over WE LABS

Binnen een groeiend netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, brancheorganisaties en overheden bouwt WE Labs aan samenwerking, inspirerende projecten en rendabele business cases voor een duurzame toekomst. Dit doen ze als ontwikkelaar, kwartiermaker, verbinder, adviseur, projectmanager of mede-ondernemer. De projecten worden gekenmerkt door persoonlijke verbinding, samenwerking en innovatie en kennen altijd een maatschappelijk belang.

Over Future City

De Future City Foundation is een ‘movement of communities’ die zich bezighouden met digitalisering en technologisering van regio’s, steden en dorpen. Future City verbindt professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar om samen van die regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezonder leefomgeving, zoals bedoeld in Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en conform onze Europese democratische waarden. Andere premium partners zijn: gemeente Amersfoort, Civity, DHM, ELBA\REC, SIX Advocaten, gemeente Sittard-Geleen, VodafoneZiggo, WeCity en gemeente Zwolle.