We maken een boek over slim besturen


Het boek ‘Slim Besturen – Politiek en organisatie in de digitaliserende gemeente’ (werktitel), wordt het handboek voor wethouders en raadsleden van de gemeente van nu. Een gemeente die van karakter is veranderd door digitalisering en technologisering. Zowel in het gemeentehuis als daarbuiten. Voor bestuurders zijn dat inspirerende en soms ook spannende tijden, want we zitten midden in die transitie. Het boek verschijnt eind januari 2021 en is het resultaat van het project ‘Slim Besturen’.

Het boek laat collega-bestuurders aan het woord over de manier waarop zij de gemeente van nu besturen. Het biedt inspirerende verhalen van experts uit het internationale werkveld. En het geeft concrete handvatten om zelf mee aan de slag te gaan in de gemeente. Dat maakt het tot een praktisch én inspirerend boek. Door de magazine-achtige opzet is het bovendien heel toegankelijk. Het boek laat tevens zien waar op dit moment de discussie staat over digitalisering en technologisering in Nederland en Europa.

Waarom een boek?
Sinds 2017 geeft de Future City Foundation elk jaar een bookazine (boek x magazine) uit. Daarmee dagen we de lezer uit om een visie te vormen over de slimme stad en geven we een podium aan inspirerende ideeën en boeiende mensen. We laten zien welke visies, tooling en projecten er zijn. Elk boek heeft zijn eigen zwaartepunt. En elk boek maken we met partners.

Elk boek is gratis als pdf te downloaden en te koop als papieren versie. Dat laatste is natuurlijk de mooiste beleving, maar de pdf geeft ons de mogelijkheid om ons verhaal te delen met de Nederlandse (en sinds 2019 ook de internationale) vakwereld. Met succes, want ondertussen zijn de boeken een begrip geworden in de Future City wereld. Het afgelopen boek werd al ruim 1400 keer gedownload en staat op de boekenlijst van de planologieopleiding van de Hogeschool van Rotterdam. Tijdens de lanceringsweek van het boek delen we voorpublicaties via social media en andere vakmedia. Zo creeëren we veel aandacht voor het boek en de partners.

Doelgroep
We schrijven dit boek voor bestuurders (bij verschillende overheden) en hun adviseurs die bezig zijn met het thema digitalisering en technologisering van de regio, stad en land.

Partners
Het boek wordt dit jaar mogelijk gemaakt door de Premium Partners van de Future City Foundation (gemeente Amersfoort, Civity, DHM Infra, Economic Board Utrecht, ELBA\REC, Kennedy Van der Laan, gemeente Sittard-Geleen, Provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe en door VodafoneZiggo) en door de Provincie Zuid-Holland, Kadaster en de gemeente Apeldoorn. We werken bij de productie van het boek samen met onder andere Platform 31.

Opzet van het boek
In het boek volgen we de manier waarop een beslissing tot stand komt. Dat gebeurt eigenlijk altijd op dezelfde manier: een beslissing komt voort uit de interpretatie van feiten, alleen verandert de manier waarop dat gebeurt. Zo heten ‘feiten’ tegenwoordig ‘data’ en om die te begrijpen heb je datawijsheid nodig. Ook verandert de manier waarop we die feiten interpreteren, bijvoorbeeld doordat informatie veel meer realtime tot ons komt, door burgers die met eigen data en intepretaties komen en door de impact van social media. En ook de waarde die aan een besluit wordt gehecht, verandert. Kortom, de formule Beslissing = interpretatie x (data x datawijsheid), klopt nog wel, maar leidt tot een andere uitkomst dan voor de opkomst van internet.

In het boek nemen we de formule [Beslissing = interpretatie x (data x datawijsheid)] als uitgangspunt.

Dit bekijken we op drie niveaus: vanuit de bestuurders die er mee te maken hebben, door middel van interviews met wethouders. Zij krijgen in het boek het podium en zijn de thoughtleaders van dit project. Dit is het bestuurlijk niveau.

Het tweede niveau is het beleidsmatig niveau. Hier kijken we vanuit het perspectief van deskundigen naar (veranderende) processen. Hier kunnen we de kennis van Nederlandse bedrijven etaleren.

Tenslotte kijken we vanuit het operationeel niveau. Dat doen we vanuit het perspectief van de tooling: waardoor we het kunnen toepassen. Hierbij werken we samen met o.a. Platform 31 en VNG en vertellen we ook de lessen uit de City Deal ‘Een Slimme Stad, Zo Doe Je Dat’. Hier is ook de ruimte om de lessen te delen van (Nederlandse) bedrijven.

Neem voor meer informatie contact op met Jan-Willem Wesselink via 0628638426 of jan-willem@future-city.nl