We zijn weer een stap verder met het Bouwbesluit voor de Smart City!


Op 31 mei hebben we met meer dan 30 professionals gewerkt aan het Bouwbesluit voor de Smart City. In samenwerking met ROmagazine een ontwerpatelier waarin ook andere ruimtelijke professionals en datadeskundigen hun input konden geven voor het Bouwbesluit voor de Smart City. En met succes! Want we zijn weer een stap verder gekomen.

Wat? Een Bouwbesluit voor de Smart City? Ja! Want om de stad echt slim te krijgen en de digitalisering in goede banen te leiden, hebben we regels en waarden nodig. Daarom schrijven wij samen met de Economic Board Utrecht, Ekelmans & Meijer Advocaten en de gemeenten Amersfoort en Utrecht het Bouwbesluit voor de Smart City. Op 31 mei organiseerden we met ROmagazine een sessie waarin we samen met andere gemeenten, stedebouwers, datadeskundigen, juristen en kennisinstellingen verder borduurden op het voorwerk dat we zelf al gedaan hadden. We hebben zelf al op een rij gezet welke regels er al zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy of veiligheid. Daarnaast ontdekten we de publieke waarden (zoals bijv. autonomie en recht op menselijk contact) uit het rapport ‘Opwaarderen: borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’, van het Rathenau Instituut. Op 31 mei zijn we aan de hand van deze verschillende publieke waarden in deelsessies aan de slag gegaan met de vragen: welke regelgeving missen wij nog en moet er absoluut in het Bouwbesluit voor de Smart City worden opgenomen? En hoe kunnen we zorgen dat de publieke waarden die het Rathenau Instituut aandraagt een plek krijgen in de spelregels voor de slimme stad?

De volgende stap
En we zijn heel blij met de input die de sessie ons opgeleverd heeft. Zo leerden we bijvoorbeeld dat de standaarden van het British Institute wellicht een prominentere plek moeten krijgen in ons document, kwam uit de deelsessies naar voren dat autonomie heel belangrijk werd geacht en er misschien een ‘recht op autonomie’ of een ‘recht om niet aangesloten te zijn’ zou moeten komen, werd het belang van transparantie sterk benadrukt (bijv. in het geval van publieke-private samenwerkingen of de toepassing van algoritmes) en werd monitoring en toezicht ter discussie gesteld. Want leuk die regels, maar wie gaat ze controleren? En hoe gaat dit gebeuren. Genoeg stof tot nadenken dus en input om het werkdocument Bouwbesluit van de Smart City bij te werken. Dank voor jullie bijdrage!

Ook bijdragen?
Dat kan. Bijvoorbeeld op 8 juni tijdens het We Love Public Space Festival in Rotterdam waar Jan-Willem Wesselink, kwartiermaker van de Future City Foundation en mede-initiator van het Bouwbesluit voor de Smart City, uitlegt wat we precies gaan doen en een workshop organiseert waar ook u mee kunt beslissen waar de spelregels voor de slimme stad over moeten gaan, waar moeten we rekening mee houden? En hoe kunnen we dit vatten in regels of kaders?