WeCity Premium Partner van de Future City Foundation – Samenwerken met de markt en overheid


Het bedrijf WeCity heeft zich als Premium Partner verbonden aan de Future City Foundation. Het partnership is op 3 maart in Amersfoort ondertekend.

Annemarie Boereboom, CCO van WeCity, is blij met het premium partnership. ‘Als WeCity willen we met digitalisering en fysieke infrastructuur maatschappelijke problemen op lossen. Hiervoor is samenwerking een vereiste, want geen partij kan dit alleen. Binnen de Future City Foundation werken overheden en bedrijven met elkaar samen en dat initiatief ondersteunen wij heel graag. Want samen kun je zorgen voor echte impact.’

Yvonne Kemmerling, voorzitter van de Future City Foundation, is blij met de deelname van WeCity: ‘Ik ben blij met Wecity als premiumpartner. Zij vormen een perfecte aanvulling, samen met onze andere partners trachten we de slimme stad voor iedereen toegankelijke te maken.’

Deel van de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’

WeCity is al partner van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Binnen deze City Deal onderzoeken 60 partijen hoe je met digitalisering en technologisering steden en dorpen leefbaarder kunt maken. WeCity is actief in twee werkgroepen: Effectieve datastrategieën en Lokaal meten: ‘Vergelijken van uitkomsten’, waarin het samenwerkt met overheden, kennisinstellingen en andere bedrijven.

Het is helaas voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ onderzoekt WeCity samen met andere partijen welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden. Met steeds in het oogschouw nemend dat digitalisering maar een middel is om de openbare ruimte leefbaar te maken.

Over WeCity

Samenwerking gaat echter niet vanzelf. Daar horen afspraken bij en dat moet je organiseren en onderhouden. Als onafhankelijk bedrijf richt WeCity zich op het faciliteren van deze samenwerking. Met een Catalogus die aanbieders en vragers op een transparante manier verbindt, helpen we steden op een slimme manier gebruik te maken van data en technologie. Niet als doel op zich, maar als middel om steden leefbaarder, duurzamer en inclusiever te maken. En WeCity helpt om de hele keten te organiseren en regisseren. Steeds vaker is een oplossing namelijk maar één bouwsteen in een integrale, gebiedsgerichte ontwikkeling. Een slimme oplossing is daarbij zo sterk als de zwakste schakel. Duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van elke betrokken partij, heldere service-afspraken en interoperabiliteit door het gebruik van open standaarden zijn cruciaal om alle afhankelijkheden te managen. Juist daar ligt de kennis en kracht van WeCity.

Over Future City
De Future City Foundation is een ‘movement of communities’ die zich bezighouden met digitalisering en technologisering van regio’s, steden en dorpen. Future City verbindt professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar om samen van die regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezonder leefomgeving, zoals bedoeld in Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en conform onze Europese democratische waarden. Future City heeft een eigen FIWARE Lab. De Future City Foundation is de eerste FIWARE iHub van Nederland en heeft een zitting in de Europese Board van de FIWARE Foundation. Andere premium partners zijn: Civity, DHM Infra, ELBA\REC, Kennedy Van der Laan, gemeente Sittard-Geleen, waterschap Vallei en Veluwe, VodafoneZiggo en gemeente Zwolle.
www.future-city.nl