Welkom @ de Fiware Summit


Welkomstwoord door burgemeester Jan van Zanen tijdens de Fiware Summit in Utrecht.