Wie maakt er nou een magazine over smart city?


Papier, dat zijn dode bomen en is ouderwets. Bij het maken van ons magazine kregen we dat vaak te horen. En het klopt natuurlijk. Papier heeft geen nut meer. Schermen hebben de functie allang overgenomen. Behalve als het echt belangrijk wordt. Een liefdesbrief hoort op papier. Met de hand geschreven. En dat is precies wat ons magazine is. Een liefdesbrief aan de stad.

Het wezen van die stad is nooit veranderd. Al duizenden jaren wonen mensen bij elkaar in steden om handel te drijven, goden te aanbidden, voor brood en spelen. Maar de manier waarop de stad die functies invult, verandert momenteel in sneltreinvaart. Er ligt als het ware een datalaag over de stad die ons inzicht kan verschaffen, ons met elkaar verbindt, ons daardoor heel flexibel maakt en vervolgens achterlaat met de vraag waarom we zijn waar we zijn.

Over die verandering gaat ons magazine. We vragen ons niet af wat de smart city is. We komen niet, of bijna niet, met smartcitygadgets, maar gaan in op de vraag hoe internet onze stad verandert. En hoe we daar op moeten reageren. Hoe we moeten ontwerpen met internet en wat de juridische kaders zijn.

Maar we laten ook voorbeelden zien van dingen die al gebeuren. Die voorbeelden zijn uitgekozen en uitgewerkt door de nieuwe generatie vakgenoten. Van zelfrijdende auto’s tot de inrichting van hipstercafés.

En we laten projecten zien die worden ondersteund vanuit het FIWARE Lab NL. Ook hier wordt de smart city concreet.

De smart city is geen keuze. Elke stad krijgt te maken met de impact van internet. Zoals tal van andere delen van onze samenleving al radicaal zijn veranderd door internet. Van muziekindustrie tot daten. Dat gaat soms goed en soms slecht. In de stad is het niet anders. Er bestaat niet zoiets als ‘de smart city’, net zomin als er goede of slechte smart city’s zijn. De enige goede smart city is de stad die city voor smart zet en bij elke stedebouwkundige keuze uitgaat van de behoeften van de stad. Zoals een goede stad dat altijd heeft gedaan. En nu dus met internet als nieuwe toolbox om doelen te halen.

Misschien is ons magazine nog wel meer een liefdesbrief aan de stedebouw dan aan de stad zelf. Want het kan zomaar lijken dat in de smart city geen stedebouwers meer nodig zijn, maar technerds. Ten onrechte. De stad wordt gemaakt door stedebouwers in allerlei soorten: in stadsbesturen, achter ontwerptafels, in bottom-upprojecten. En anno 2017 is de kennis van de technerd daarbij cruciaal. De smart city maken ze samen. Veel succes.

Jan-Willem Wesselink

Wilt het hele magazine lezen? Klik dan hier, of bestel uw eigen (papieren of digitaal) exemplaar:

Geen pop-up? Klik dan hier.