Witteveen + Bos | Public Participation Platform


Waarom

Stedelijke ontwikkelingen missen vaak participatie. Dit resulteert in een afstand tussen publieke instanties en hun inwoners. Hoewel deze instanties zich ervan bewust zijn dat participatie benodigd is, is er een gebrek aan middelen om het publiek er goed bij te betrekken.

Hoe

Het participatieplatform is een online tool waarin plannen gepresenteerd en gevisualiseerd kunnen worden. Zowel het plan als de alternatieven kunnen zichtbaar gemaakt worden. Het publiek kan commentaar leveren in de vorm van een zorg of een suggestie.

Wat

Het mogelijk maken van commentaar van het publiek op (gemeentelijke) plannen geeft de gebruiker ervan – vaak gemeenten – de mogelijkheid extra inzicht te krijgen in een situatie. Inwoners bezitten vaak andere en zelfs meer kennis van een omgeving dan de medewerkers van die gemeente. De commentaar leverende inwoner krijgt een reactie wat er met het commentaar wordt gedaan. Zo wordt participatie in een vroeg stadium van een project mogelijk gemaakt.

Contact
Witteveen + Bos, Jair Smits (Lead Smart+Healthy Cities). Kijk ook op www.witteveenbos.nl
Samen met Witteveen + Bos staan wij op de Smart City Expo 2018 in Barcelona. Kijk hier voor het programma.