Workshop ‘Een slimme stad, zo doe je dat’


Digitalisering en technologisering verandert onze steden (maar ook regio’s en dorpen) de komende jaren ingrijpend. Maar welke tools hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Een manier waarbij we de leefbaarheid in onze steden vergroten en onze democratische waarden van de stad borgen.

Context

In oktober 2019 verscheen het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, dat Future City Foundation heeft gemaakt met 26 partners. In het afgelopen jaar hebben we met die partners onderzocht hoe digitalisering en technologisering de stedenbouw veranderen. Daarbij namen we als uitgangspunt dat als de hele wereld verandert door de opkomst van internettechnologie en door digitalisering, we wilden weten hoe de stedenbouw, de planologie, de ruimtelijke ordening veranderen.

In het boek hebben we vier ontwerpprincipes beschreven:

 1. We willen een duurzame en democratische stad (Sustainable Development Goal 11 x Europese normen)
 2. Daarin ontwerpen we alles als een democratisch slim netwerk
 3. We ontwerpen flexibiliteit
 4. En we ontwerpen betekenisvol

Maar wat betekent het voor u en uw organisatie?

In de workshop ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, laten we u zelf kennismaken met het gedachtegoed van het boek en gaat u er zelf mee aan de slag. Dat doen we als volgt:

Stap 1 – Voorbereiding

In een voorbereidend gesprek (kan ook telefonisch of via skype) zetten we op een rij wat de grootste opgaven zijn in de drie pijlers (sociaal, fysiek en economisch) van uw gemeente. Hierbij sluiten we aan bij het collegeakkoord of andere relevante beleidsstukken. Deze nemen we als leidraad voor de bijeenkomst. Ter voorbereiding hierop lezen we ons in, in relevante stukken (collegeakkoord, visiedocumenten etc.).

Stap 2 – Bijeenkomst

Tijdens een bijeenkomst van ongeveer twee uur zetten we de volgende stappen:

 1. Inleiding door wethouder of andere voorzitter die kort de lokale context schetst (15 minuten).
 2. Inleiding Future City – Wat is digitalisering en technologisering? Wat is er aan de hand? Hoe verandert onze samenleving? Wat is die visie van de Future City Foundation hierop? (20 minuten)
 3. Bij u? – Hoe werkt dat door in uw gemeente? We benoemen 3 opgaven (uit het collegeakkoord) en bij elk van de doelen wordt de koppeling gelegd met technologisering en digitalisering. De vraag is: hoe werkt digitalisering door op dit onderwerp. (15 minuten incl. discussie)
 4. Smart Stedenbouw – Uitleg over vier ontwerpstappen die centraal staan in het boek:
  • We willen een duurzame en democratische stad (Sustainable Development Goal 11 x Europese normen);
  • daarin ontwerpen we alles als een democratisch slim netwerk;
  • we ontwerpen flexibiliteit;
  • en we ontwerpen betekenisvol.
   Per stap leggen we de theorie uit, de benodigde processen en geven we voorbeelden. (30 minuten inc. discussie)
 5. Zelf aan de slag – We gaan nu zelf, in groepjes, bedenken hoe de stad verandert als gevolg van digitalisering en technologisering. Dat doen we door zelf te tekenen hoe een (zelf te kiezen) functie, gebruiker, onderdeel of functie van de stad verandert door digitalisering en technologisering. Dat doen we vanuit de bovenstaande ontwerpprincipes. Voor elke tekening is er 5 minuten tijd. (20 minuten)
 6. Terugkoppeling – Hoe verliep de oefening? Welke oplossingen zijn bedacht? Was het lastig, of viel het wel mee? Welk van de ontwerpprincipes is ingewikkeld? Waarom?  (10 minuten)

Met wie?

Deze workshop wordt georganiseerd door de Future City Foundation, een ‘movement of communities’. Wij verbinden professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar om samen van regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezonder leefomgeving, zoals bedoeld in Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en conform onze Europese democratische waarden.

We denken dat een efficiënte, inclusieve en succesvolle samenwerking tussen overheden, bedrijven en technologieprofessionals kan bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van regio’s, steden en dorpen. Wij geloven in een diepgaande, open, democratische samenwerking en co-creatie met verschillende groepen, waardoor we kunnen innoveren op een manier die anderen niet kunnen.

‘Een slimme stad, zo doe je dat’, dat Future City Foundation heeft gemaakt met 26 partners is ontstaan in dit netwerk. De workshop wordt gegeven door Jan-Willem Wesselink, programmamanager bij de Future City Foundation.

Kosten

De totale workshop kost 2.000 euro (excl. btw).

Dat is exclusief kosten voor locatie en catering (we gaan ervan uit dat u die kosten op u neemt).

Op dit voorstel zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.