Workshops


© Copyrights FRANS KANTERS fotografie 2000 – 2019 All rights reserved

Op dit moment bieden we twee workshops voor gemeenten aan. Hieronder vindt u een korte samenvatting van deze workshops. U kunt ook direct doorgaan naar de uitgebreide beschrijving, mocht u al een duidelijke voorkeur hebben voor één van de workshops. Dit doet u door op een van de onderstaande links te klikken.


Workshop ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

In oktober 2019 verscheen het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, dat Future City Foundation heeft gemaakt met 26 partners. In het afgelopen jaar hebben we met die partners onderzocht hoe digitalisering en technologisering de stedenbouw veranderen. Daarbij namen we als uitgangspunt dat als de hele wereld verandert door de opkomst van internettechnologie en door digitalisering, we wilden weten hoe de stedenbouw, de planologie, de ruimtelijke ordening veranderen.

Focus van de workshop

In de workshop ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, laten we u zelf kennismaken met het gedachtegoed van het boek en gaat u er zelf mee aan de slag. De volgende vier ontwerpprincipes staan centraal in de workshop:

  1. We willen een duurzame en democratische stad (Sustainable Development Goal 11 x Europese normen)
  2. Daarin ontwerpen we alles als een democratisch slim netwerk
  3. We ontwerpen flexibiliteit
  4. En we ontwerpen betekenisvol

Workshop ‘Belangen borgen in de digitaliserende gemeente’

We leven in een interessante tijd. De opkomst van technologisering en digitalisering verandert de manier waarop we leven en dus ook de steden en dorpen waarin we leven. als we willen dat er daadwerkelijk sprake is van technologische vooruitgang, moeten we ook keuzes maken over hoe de techniek onze leefomgeving beïnvloedt. Gedegen politieke keuzes over nieuwe publieke waarden. Verstandige keuzes over welke techniek we daarvoor inzetten. Doordachte ontwerpkeuzes over de inrichting van onze steden en dorpen

Focus van de workshop

Voor elk van de zeven publieke waarden (privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, machtsevenwicht) hebben we onderzocht welke wet- en regelgeving er bestaat en hebben we geïnventariseerd welke bestuurlijke afwegingsruimte een gemeente heeft en hoe die eruit zou kunnen zien.

We willen met de deelnemers aan de workshop het gesprek aan over die keuzes en mensen zelf te laten ervaren welke keuzes er zijn.