Zo kom je tot businessmodellen voor de slimme stad


De toepassing van nieuwe technologie in de stad staat centraal in gesprekken en het belang van samenwerking hiertoe wordt alom
erkend, maar wat betekent dat voor ons businessmodel of de ‘value case’? Het blijkt nog relatief onontgonnen gebied en de vraagstukken blijken complex, maar tegelijkertijd maakt nieuwe technologie ook andersoortige modellen mogelijk en toegankelijk. Modellen zoals bijvoorbeeld ‘everything-as-a-service’, cocreatie en keteninnovatie, platformmodellen veranderen ons economische landschap en onze stad. We kennen de bekende voorbeelden die soms meer en soms weer wat minder tot de verbeelding spreken zoals iTunes, Uber, Deliveroo, Google Play. Omdat digitale innovaties businessmodellen ingrijpend (kunnen) veranderen, raakt een groot aantal oude bekende businessmodellen versneld achterhaald. Tegelijkertijd zijn zowel de risico’s als de kansen van deze nieuwe modellen voor een leefbare stad niet op voorhand inzichtelijk.

Voor het boek ‘Zo creëer je waarde in de slimme stad’ organiseerde WeLabs gesprekken over deze nieuwe businessmodellen op basis van het ‘oude’ businessmodel Canvas van Alexander Osterwalder met de projectpartners.

Bent u benieuwd wat uit die gesprekken is gekomen?  Klik hier om het boek te bestellen of te downloaden.