Zonder samenwerking geen stad van de toekomst


Column door René Visser

De wereld verandert door digitalisering en technologisering. Om die transformaties de komende jaren het hoofd te kunnen bieden, moeten de publieke en private sector meer dan ooit samenwerken.

Het is 1995. Libertel brengt samen met PTT Telecom de eerste generatie mobiele telefoons op de markt. De mensen die deze telefoons hebben, gebruiken ze alleen nog om te bellen. Internet op je mobiel? Dat is nog een behoorlijk eind weg. Laat staan technologie als kunstmatige intelligentie en blockchain. De impact op de maatschappij is nog niet heel groot.

Hoe anders is dat nu, 25 jaar later. Er heeft een snelle evolutie plaatsgevonden. De digitale transformatie is bezig in de hoogste versnelling. En brengt complexiteit met zich mee. Die zorgt ervoor dat mensen logischerwijs niet meer weten wat die technologie voor hen kan betekenen. Hoe raakt het hen in hun dagelijks leven? Onbekend maakt al snel onbemind.

Weerstand tegen dit soort nieuwe ontwikkelingen komt dus ook niet uit de lucht vallen. Daarom is het nodig dat digitalisering en technologisering hoog op de agenda komen in steden en dorpen. Bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zou dit het eerste discussiepunt moeten zijn in coalitieonderhandelingen. Als we met elkaar het gesprek aangaan, kunnen we hierop antwoorden geven.

Samenwerken is het sleutelwoord. Trots ben ik op de 5G HUB, waar de samenwerkende partijen zich wegcijferen om tot resultaat te komen. Met het oog op de toekomst worden dit soort samenwerkingsverbanden nog belangrijker. Wat gaan die nieuwe ontwikkelingen betekenen voor een stad? En welke stappen moet je nemen om hier optimaal gebruik van te kunnen maken?

Die samenwerking tussen overheid en de markt moet leiden tot twee belangrijke dingen. Ten eerste zijn er spelregels nodig. Waar liggen de kansen van digitalisering? Welke keerzijden heeft het? En welke thema’s of bevolkingsgroepen verdienen extra aandacht? Daarnaast willen we gezamenlijk impact hebben op de maatschappij. Dat doe je niet door mensen te overrompelen. Stapje voor stapje werken aan draagvlak, zodat voor iedereen duidelijk wordt wat digitalisering en technologisering voor hen kan betekenen.

Het afgelopen jaar heeft er een transformatie plaatsgevonden bij VodafoneZiggo. Aan opgaven wordt gewerkt met multidisciplinaire teams. Een private partij als VodafoneZiggo is niet wezenlijk anders dan een gemeente. Ook voor de publieke sector zou dat een slimme stap zijn. Samen moeten we bepalen wat de opgaven zijn in een stad. De techniek hierin is ondergeschikt. Soms begrijpen publiek en private partijen elkaar niet even goed. Maar we hebben wel heel vaak dezelfde uitdagingen. Met elkaar in gesprek gaan om samen effectief te communiceren en de stad of het dorp verder te helpen in de uitdagende opgaven, dat is écht slim besturen.

René Visser
External relations manager bij VodafoneZiggo

Fotografie: Olivier Middendorp

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.